* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0934.681.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0984.971.969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0325.661.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 098667.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 077625.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 070545.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0705.961.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0702.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 070529.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Mobifone 0936.831.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0921.221.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0778.351.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vietnamobile 0924.7.4.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 0928.031.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 076308.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
93 Vietnamobile 0562.431.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
97 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0947.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0789.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0775.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
110 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0904.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 070524.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0922.45.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 094.26.6.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
128 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0562.69.1969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 078279.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
138 Viettel 0967.8.4.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0336.26.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
141 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0788.471.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 076303.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0396.44.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0788.481.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 070526.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0352.131.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 070527.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 076311.1969 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
161 Viettel 0379.5.4.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
164 Mobifone 070544.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 077331.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0334.701.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0788.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 070546.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0788.58.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 079912.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 0924.63.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0921.291.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Mobifone 0787.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Viettel 0393.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0789.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 094.297.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
183 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
184 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0766.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0777.43.1969 1.860.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
189 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0775.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0796.19.19.69 1.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
193 Mobifone 0931.591.969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
194 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
196 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 0937.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status