* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0838.49.19.69 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Vinaphone 0835.83.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vietnamobile 09.29.06.1969 7.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vietnamobile 0927.68.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vietnamobile 0922.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0934.83.1969 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Viettel 0337.141.969 1.122.500 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0385.00.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vietnamobile 0922.27.1969 1.377.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
14 Mobifone 0936.02.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vietnamobile 09.26.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 0928.68.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0337.011.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0353.45.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0326.22.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 03.28.01.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0389.04.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
28 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
29 Viettel 0398.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0917.33.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 052.23.1.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0332.80.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0785.18.19.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 07.69.69.19.69 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0329.28.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 05.8686.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0777.48.1969 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
39 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0358.35.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0333.19.19.69 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Viettel 0378.061.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0898.461.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Mobifone 0777.44.1969 1.980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Viettel 0356.28.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0932.79.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Vietnamobile 09.23.03.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 08.12.02.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0366.781.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0365.87.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0906.491.969 1.950.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Viettel 0338.13.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0363.82.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0393.58.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 09.23.07.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
60 Vietnamobile 0928.87.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0375.15.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 032.884.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0904.5.1.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0385.50.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0786.12.19.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0922.64.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 098.185.1969 8.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0788.58.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0398.32.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0399.98.1969 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Vietnamobile 09.22.08.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 092.136.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0847.161.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 084.888.1969 1.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
81 Mobifone 0773.6.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Vietnamobile 09.22.07.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0375.7.1.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0384.66.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0378.15.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 0925.16.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Viettel 0329.53.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
91 Viettel 0357.84.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0816.1.5.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 096.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0384.2.2.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0789.49.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Vietnamobile 0927.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0367.631.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 iTelecom 0878.16.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 07.9898.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0974.4.3.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0974.6.5.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 09.18.04.1969 9.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 08.12.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 09.28.11.1969 7.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
107 Viettel 0336.6.2.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Viettel 0384.121.969 1.197.500 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 09.22.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
111 Mobifone 089.689.1969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Vietnamobile 09.29.02.1969 7.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0394.20.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Vinaphone 082.868.1969 7.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0854.03.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0358.48.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 09.27.11.1969 7.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
124 Vietnamobile 09.23.12.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0387.821.969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0345.81.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0888.58.1969 6.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
129 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0913.67.1969 1.800.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
131 Mobifone 0898.501.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0777.43.1969 1.980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
133 Viettel 0334.1.8.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 08.13.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 09.21.02.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0928.161.969 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 03.26.01.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0778.69.19.69 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
141 Mobifone 0904.02.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0939.89.1969 23.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0925.03.1969 7.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0377.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0826.621.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0344.14.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 089.888.1969 7.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
150 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 09.25.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0335.84.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0352.131.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0766.52.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0819.881.969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0928.22.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0868.74.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0353.29.1969 1.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0924.85.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0868.941.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0368.05.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0799.43.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0933.741.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0375.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0946.99.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Mobifone 0706.971.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 035.343.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 033.987.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0379.36.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0357.4.9.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Viettel 0964.67.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0385.48.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
180 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 092.666.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
182 Vietnamobile 0924.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0766.27.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0799.36.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0786.15.19.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 034.9.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0399.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0928.59.1969 1.110.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
190 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Vinaphone 0816.18.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 0929.5.9.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
194 Vietnamobile 0922.83.1969 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0829.96.1969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0928.031.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1969 : f3bc034d8cb02eed05a44da3e39544d1

DMCA.com Protection Status