* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0899.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0789.261.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0907.741.969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0783.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0775.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 076308.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0794.141.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0705.881.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 079901.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
91 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0325.661.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0772.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 077857.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0353.29.1969 1.560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Mobifone 0904.5.1.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0778.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0792.09.19.69 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0787.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Vietnamobile 0921.291.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vietnamobile 0927.96.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0325.401.969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0763.09.19.69 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0767.691.969 1.770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Mobifone 076303.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 077856.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 070540.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0704.171.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 070529.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Viettel 0348.14.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 0923.381.969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0889.741.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0921.86.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0788.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0775.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
144 Mobifone 079918.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0927.68.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 089650.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0789.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Vietnamobile 0523.79.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
157 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0984.971.969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0375.98.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0924.7.4.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
164 Mobifone 076311.1969 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
165 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 079907.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 077335.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 077859.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0788.231.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0789.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
180 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0705.741.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0396.44.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0769.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0799.36.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0921.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Mobifone 0788.481.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0923.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status