* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0833.771.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0933.87.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0937.51.1969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0933.72.1969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0937.00.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0931.24.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0975.47.1969 1.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0373.66.1969 1.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0898.94.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 094.26.6.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
36 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0358.36.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0353.93.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0869.62.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0865.7.4.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 081778.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0838.77.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 082.886.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0834.67.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0839.66.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 083.444.1969 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
61 Vinaphone 08345.7.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 081779.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
63 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0373.09.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Viettel 0983.511969 1.750.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
67 Viettel 0979.23.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0869.72.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0989.72.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0376.96.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0937.38.1969 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0336.26.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0964.97.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0888.45.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
80 Viettel 0325.661.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0355.501.969 1.392.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Viettel 0387.32.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0325.401.969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0356.551.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0962.471.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0356.371.969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0907.40.19.69 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0939.40.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 033.77.11.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0967.8.4.1969 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0926.37.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 0523.79.1969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
94 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vietnamobile 0928.161.969 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0925.16.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0923.89.1969 1.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Vietnamobile 0928.59.1969 1.110.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Vietnamobile 0921.96.1969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 0921.89.1969 1.270.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 0922.13.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0923.29.1969 1.310.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Vietnamobile 0922.27.1969 1.377.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
105 Vietnamobile 0922.81.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 0923.35.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 0922.83.1969 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 09.4640.1969 1.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 0928.67.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0927.22.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0923.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vietnamobile 092.365.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vietnamobile 0928.62.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 0924.63.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0929.58.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 093.17.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 034563.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 033337.1969 2.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
122 Vinaphone 0889.431.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0889.641.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0889.481.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0913.741.969 1.600.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
127 Vinaphone 0889.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0889.471.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0889.831.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0889.271.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0911.631.969 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0889.711.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0889.161.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0889.741.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0908.931.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0921.371.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0923.381.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 05.22.04.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0359.81.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0984.971.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 iTelecom 0879.68.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 iTelecom 0879.84.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0562.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0945.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0943.72.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 039.484.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0399.53.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 033.791.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0343.55.1969 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0349.09.1969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Viettel 0384.57.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 033.680.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 094.297.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0395.76.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 038.267.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0377.28.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0935.49.19.69 1.220.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
174 Mobifone 0935.48.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0345.41.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0927.19.1969 1.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Vietnamobile 0928.78.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0966.5.4.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0866.30.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0869.7.8.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0868.311.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0868.141.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0344.05.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0389.70.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0.333.511969 1.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
189 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0949.171.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0912.921.969 1.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0916.971.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0367.93.1969 1.242.500 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0337.161.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vietnamobile 0926.451.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0395.071.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1969 : f3bc034d8cb02eed05a44da3e39544d1

DMCA.com Protection Status