* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0936.071.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0774.491.969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0706.971.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 0927.19.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Mobifone 0904.5.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 093.156.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 033337.1969 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
58 Viettel 034563.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0928.67.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
80 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
105 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0399.53.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0922.9.1.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Máy bàn 02866731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
115 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Vinaphone 08.171819.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0898.431.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0777.44.1969 1.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
122 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
127 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0563.191.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Viettel 0325.401.969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0375.98.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
138 Mobifone 0777.43.1969 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
139 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
144 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 0799.36.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
148 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
151 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0325.661.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0936.02.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0562.431.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 033.680.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Máy bàn 02866801969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
176 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0886.261.969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Máy bàn 02866831969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
184 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vietnamobile 0928.161.969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
192 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0974.6.5.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status