* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0345.47.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0934.521.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0934.681.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0934.631.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0936.071.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
34 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
35 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0936.041.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0936.241.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
44 Máy bàn 02862731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
45 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
46 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Máy bàn 02866581969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
48 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
49 Máy bàn 02866731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
50 Máy bàn 02866741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
51 Máy bàn 02866751969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
52 Máy bàn 02866781969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
53 Máy bàn 02866801969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
54 Máy bàn 02866821969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
55 Máy bàn 02866831969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
56 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Vinaphone 0835.83.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vietnamobile 0927.831.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0356.371.969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0337.141.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0325.401.969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0357.84.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0394.20.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0562.431.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0778.69.19.69 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
113 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
136 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
138 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0353.45.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
151 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
152 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0826.621.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
158 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
165 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
179 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
180 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0373.091.969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
186 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
187 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0792.09.19.69 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
189 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0935.49.19.69 1.220.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
195 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
197 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status