* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
32 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 070549.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0363.82.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Máy bàn 02866821969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
64 Mobifone 070521.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
67 Mobifone 0898.501.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0788.231.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Mobifone 0793.351.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0927.68.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0705.671.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 070523.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0968.57.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0935.49.19.69 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Mobifone 0789.341.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0772.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 077336.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0787.68.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0898.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
101 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
103 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
104 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 0921.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0766.76.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0826.621.969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
111 Mobifone 0788.471.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 079914.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0934.241.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
115 Viettel 0967.8.4.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0789.261.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 079912.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0775.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 079908.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 070541.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0356.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0763.09.19.69 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Mobifone 0778.69.19.69 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Vinaphone 0889.431.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0772.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0788.361.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 08.171819.69 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Máy bàn 02866781969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
154 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0782.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0854.03.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 094.297.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0921.291.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
163 Mobifone 0777.48.1969 1.720.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Vinaphone 0911.631.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0705.861.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0775.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0705.851.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0778.351.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0782.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0763.471.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0782.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0795.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 077338.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 070524.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0763.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status