* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0921.211.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
60 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0785.091.969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
65 Vietnamobile 0923.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0826.621.969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0353.49.1969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Mobifone 079910.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0799.43.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0924.63.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0788.361.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0904.97.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
83 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 0922.45.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0772.211.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Máy bàn 02866781969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
91 Mobifone 076301.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 094.297.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 07.9898.1969 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 077854.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0789.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0934.83.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0774.491.969 1.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
104 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 098667.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0763.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 08.171819.69 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Máy bàn 02866741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
118 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 077625.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
121 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0788.491.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Máy bàn 02866581969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
125 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
128 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 0926.961.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 077338.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0963.91.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0399.53.1969 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 070540.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0563.191.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Mobifone 0704.191.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Mobifone 070592.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
147 Mobifone 0787.27.1969 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 0921.221.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 089650.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Mobifone 076305.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0924.85.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 077626.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 0927.96.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 070527.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Máy bàn 02862731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
161 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0931.591.969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Mobifone 0705.961.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 070544.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0773.6.9.1969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
172 Mobifone 0763.481.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 070545.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0777.44.1969 1.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
183 Mobifone 0775.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0783.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
190 Viettel 0368.05.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0799.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0769.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
199 Mobifone 0766.27.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status