* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
7 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0774.491.969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0706.971.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 0927.19.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Mobifone 0904.5.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 093.156.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 0928.67.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 034563.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 033337.1969 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
77 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
79 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
102 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 0925.16.1969 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
109 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Mobifone 0898.461.969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
128 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 07.9898.1969 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0917.33.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 033.791.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0766.27.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0378.831.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0766.76.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0868.941.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
151 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
152 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
154 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
157 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0978.26.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
163 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
164 Mobifone 0787.68.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Máy bàn 02866831969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
167 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Viettel 0353.29.1969 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Mobifone 0935.48.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0974.4.3.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 08.171819.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
179 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0357.84.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0796.081.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
184 Mobifone 0777.48.1969 1.720.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
185 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
189 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 092.333.1969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
191 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0799.36.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0789.44.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Máy bàn 02866731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
197 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0796.19.19.69 1.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
200 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status