* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
58 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0766.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 077852.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
67 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0789.311.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 03.9595.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0922.9.1.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
74 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0922.45.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 077856.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 094.297.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0984.971.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0704.141.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 0704.191.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
94 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Vietnamobile 0927.96.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 070524.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0904.001.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 0921.86.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
109 Mobifone 079912.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0853.50.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0789.341.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0772.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0924.85.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0705.961.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
123 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Mobifone 070521.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0775.321.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0936.02.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 07.9898.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 077338.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Máy bàn 02866731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
130 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0334.48.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0334.83.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Máy bàn 02866801969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
138 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
140 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0787.68.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0394.061.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0833.771.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0363.651.969 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
156 Mobifone 0782.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0705.881.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0352.131.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0769.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0926.961.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0763.09.19.69 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Mobifone 0789.391.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Viettel 038883.1969 1.970.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
171 Mobifone 070547.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 070541.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0325.661.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 033337.1969 1.960.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
178 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0.888.011969 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
180 Mobifone 070529.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Mobifone 0777.44.1969 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
182 Mobifone 077626.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0934.83.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0854.02.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 077859.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
189 Mobifone 0933.501.969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0706.971.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0795.221.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 iTelecom 087.999.1969 1.190.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
193 Mobifone 0907.741.969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0854.03.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 076308.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
197 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
199 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status