* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0789.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0794.141.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0789.391.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Mobifone 0788.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0898.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vietnamobile 0921.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0934.83.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0375.98.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0935.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0356.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vietnamobile 0562.69.1969 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Mobifone 0935.49.19.69 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0373.091.969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0792.09.19.69 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
92 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
106 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0826.621.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
113 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0353.45.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0357.84.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0394.20.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 0562.431.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0778.69.19.69 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
141 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
172 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
180 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0325.401.969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
194 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0337.141.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status