* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 078279.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Viettel 033.77.11.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
59 Mobifone 0705.861.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0789.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Máy bàn 02866581969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
62 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0793.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0705.741.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 077626.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
75 Mobifone 0782.151.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 079918.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 077627.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0772.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0787.27.1969 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 033337.1969 1.960.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
88 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Mobifone 0766.76.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 0563.191.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
94 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0898.511.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 079901.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0353.93.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 077337.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
105 Vinaphone 0889.431.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 05.22.04.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0789.391.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0924.85.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0911.631.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0934.83.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0788.481.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
134 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
136 Mobifone 070526.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 079910.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0936.041.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0704.171.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0924.63.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0379.5.4.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Máy bàn 02866831969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
153 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
157 Mobifone 0777.43.1969 1.860.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
158 Mobifone 070521.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0376.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0772.371.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0399.53.1969 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 077331.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
167 Mobifone 0763.09.19.69 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Mobifone 0904.97.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0704.191.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
175 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0926.951.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0782.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
183 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0378.831.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0816.18.1969 1.775.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0789.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
191 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0923.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
198 Mobifone 0788.491.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
199 Mobifone 0788.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status