* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 083.678.1969 5.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 08.5678.1969 5.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 08.2345.1969 5.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 08.5555.1969 5.630.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
5 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0937.09.19.69 6.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
13 Viettel 0868.5.5.1969 5.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0989.6.3.1969 6.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Vietnamobile 0927.01.1969 5.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vietnamobile 0925.03.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 097.138.1969 5.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
21 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 096.195.1969 5.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Viettel 086.777.1969 6.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Viettel 086.999.1969 6.810.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Viettel 086.868.1969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0393.161.969 6.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
36 Vinaphone 08.12.02.1969 6.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0813.021.969 5.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vietnamobile 05.8686.1969 7.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0815.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0814.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0817.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vietnamobile 056.999.1969 7.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
46 Viettel 086.567.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vietnamobile 09.23.03.1969 6.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 05.6666.1969 6.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
58 Vietnamobile 09.27.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0971.66.1969 6.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.390.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
64 Vinaphone 0817.081.969 5.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0815.041.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0819.011.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0981.961.969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vietnamobile 09.21.08.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Mobifone 089.888.1969 6.670.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Vinaphone 0816.061.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 09.68.78.1969 6.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0819.881.969 8.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 037.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0816.071.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0814.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vietnamobile 09.27.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Vinaphone 0812.061.969 5.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0818.031.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0817.031.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0813.071.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 09.29.05.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 035.777.1969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
95 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0816.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0919.621.969 8.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 09.24.09.1969 6.580.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Vinaphone 0818.091.969 5.860.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Vinaphone 0813.101.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0812.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0816.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0814.091.969 5.710.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Vinaphone 0817.041.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0818.101.969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0814.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0815.071.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 08.12.01.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 iTelecom 08.7777.1969 7.710.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
126 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.742.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0818.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
130 Viettel 098.222.1969 9.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
131 Viettel 0866.19.19.69 5.870.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Vinaphone 0817.061.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0816.031.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 09.28.11.1969 6.560.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Vinaphone 0815.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0818.051.969 5.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 09.23.01.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0817.011.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 09.18.04.1969 9.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0814.111.969 5.870.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
143 Vinaphone 0816.091.969 5.730.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vinaphone 0813.041.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0815.091.969 5.880.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.742.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status