* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
5 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
13 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0987.76.1969 5.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0989.6.3.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 098.4.03.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 096.22.5.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0927.01.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 097.138.1969 5.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
25 Viettel 096.195.1969 5.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vietnamobile 0925.03.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Viettel 0962.861.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0972.681.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0971.961.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 086.999.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Viettel 086.868.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 086.777.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
40 Viettel 0393.161.969 6.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 089.888.1969 6.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
44 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 098.222.1969 9.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0817.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0981.961.969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 09.23.03.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0815.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 037.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 09.27.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0812.061.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0817.081.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0919.621.969 8.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0818.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
83 Vietnamobile 05.6666.1969 6.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
84 Vinaphone 0817.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0812.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 iTelecom 08.7777.1969 7.890.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
92 Vietnamobile 05.8686.1969 7.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0818.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 086.567.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0813.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0818.101.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0816.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Vietnamobile 09.28.11.1969 6.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
100 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0816.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
105 Viettel 035.777.1969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
106 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0816.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 056.999.1969 7.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Vinaphone 08.12.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 09.68.78.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Vinaphone 0815.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 09.21.08.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
143 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0814.111.969 5.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
150 Vinaphone 09.18.04.1969 9.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0816.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0818.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0971.66.1969 6.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status