* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
3 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0982.66.1969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0931.09.19.69 5.170.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 096.22.5.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 098.4.03.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0989.6.3.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0987.76.1969 5.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 0927.01.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0813.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0812.061.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0812.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 097.138.1969 5.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vietnamobile 09.28.11.1969 6.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0393.161.969 6.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 098.222.1969 9.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
63 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
64 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0815.071.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 05.8686.1969 6.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 035.777.1969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
69 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0971.66.1969 7.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0919.621.969 8.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0814.111.969 5.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
78 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0815.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0818.101.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0981.961.969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0817.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 iTelecom 08.7777.1969 7.890.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
94 Vietnamobile 0925.03.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0816.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0816.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 086.567.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 096.195.1969 5.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 05.6666.1969 5.150.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
106 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0814.041.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
117 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0818.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Mobifone 089.888.1969 6.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
122 Vinaphone 0816.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
123 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0817.081.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Vinaphone 0817.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 09.18.04.1969 9.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 09.23.03.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0816.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 056.999.1969 6.130.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
140 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Vietnamobile 09.21.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 09.27.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
144 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 08.12.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 09.68.78.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
150 Viettel 086.868.1969 8.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 086.777.1969 7.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
152 Viettel 086.999.1969 6.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
DMCA.com Protection Status