* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
4 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0987.76.1969 5.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0989.6.3.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 096.22.5.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 098.4.03.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0927.01.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 096.195.1969 5.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
23 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 097.138.1969 5.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vietnamobile 0925.03.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Viettel 086.777.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Viettel 086.999.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
36 Viettel 086.868.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0962.861.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0971.961.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0972.681.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0393.161.969 6.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Vinaphone 0818.101.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 09.27.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0817.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 08.12.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0818.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Vinaphone 0816.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 035.777.1969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 05.8686.1969 7.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vietnamobile 09.23.03.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0816.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 05.6666.1969 6.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
83 Viettel 09.68.78.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 09.28.11.1969 6.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
85 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0816.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0815.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0971.66.1969 6.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0981.961.969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0817.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0814.111.969 5.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
106 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0919.621.969 8.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 iTelecom 08.7777.1969 7.890.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
114 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0815.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Vietnamobile 056.999.1969 7.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
120 Vinaphone 0817.081.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 098.222.1969 9.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
125 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
130 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0812.061.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0812.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0813.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
138 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 09.18.04.1969 9.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
141 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0818.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
143 Vinaphone 0816.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vietnamobile 09.21.08.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Vinaphone 0818.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 089.888.1969 6.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
148 Viettel 037.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 086.567.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status