* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0982.66.1969 5.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
3 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 086.567.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 086.868.1969 8.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0927.01.1969 5.360.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0815.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.590.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Viettel 0989.6.3.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
25 Vietnamobile 09.23.03.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0818.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0817.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0814.111.969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
31 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Viettel 035.777.1969 9.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Viettel 0971.66.1969 7.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 05.6666.1969 5.150.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
37 Vinaphone 0818.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0816.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 089.888.1969 6.940.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0393.161.969 6.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vietnamobile 09.27.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Vinaphone 0818.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 086.777.1969 7.030.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
59 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
60 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 09.28.11.1969 6.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
63 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 05.8686.1969 6.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0813.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0987.76.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 09.21.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 098.4.03.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0981.961.969 7.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0919.621.969 8.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 056.999.1969 6.130.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 096.22.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0817.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vietnamobile 0925.03.1969 5.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0819.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0813.071.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0817.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0816.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0815.071.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 082.868.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 096.195.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 09.18.04.1969 9.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0814.041.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0812.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Vinaphone 08.12.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0816.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0816.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
111 Vinaphone 0813.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 097.138.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 098.222.1969 9.860.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
115 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0818.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0816.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0932.79.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Vinaphone 0914.09.1969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 086.999.1969 7.030.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 iTelecom 08.7777.1969 8.820.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
132 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0919.07.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 08.13.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0812.061.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
141 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 09.29.05.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status