* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 0775.09.19.69 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 093.752.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0346.211.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0377.461.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0948.341.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0844.831.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0836.271.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0837.461.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0823.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0837.211.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vietnamobile 0929.87.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vietnamobile 0929.30.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0848.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vietnamobile 0929.57.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0373.83.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0349.031.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vietnamobile 0922.78.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0386.24.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0857.041.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0394.07.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0847.411.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 iTelecom 0878.751.969 600.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vietnamobile 0928.211.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 0929.22.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0945.5.3.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0354.70.1969 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 0929.38.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0848.731.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0349.57.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0886.06.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0838.021.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 0928.95.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0848.911.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0833.921.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0838.711.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0834.971.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0829.941.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 0922.88.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 iTelecom 0877.01.1969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0832.141.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0345.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vietnamobile 0926.81.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vietnamobile 0922.85.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0823.421.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0847.671.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0835.871.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0399.80.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0843.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0846.981.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0843.791.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Vinaphone 0839.831.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0846.461.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0829.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0843.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0849.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0325.491.969 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Viettel 0349.40.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0847.531.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0363.071.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0846.831.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0846.591.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Mobifone 077844.1969 760.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0927.75.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0843.261.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0362.31.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0368.461.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 iTelecom 0879.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0848.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0823.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0853.721.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 084.777.1969 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
83 Vinaphone 0853.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0845.211.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0844.311.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0847.691.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Vinaphone 0845.061.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0847.181.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0845.371.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0846.371.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0848.241.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0922.33.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0842.731.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0849.051.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0846.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Vinaphone 0849.821.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0922.25.1969 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Vinaphone 0839.241.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0348.951.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0855.421.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0849.131.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0824.461.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0849.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 0924.78.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0329.431.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0825.441.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0837.831.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0838.731.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0836.771.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0849.381.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0842.681.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0387.351.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0824.401.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vietnamobile 0923.79.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Vietnamobile 0929.62.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0929.23.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0846.401.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0838.641.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0589.171.969 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0839.021.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0923.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0828.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0854.401.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0849.031.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0843.531.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0352.82.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0363.211.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0834.281.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0857.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0842.231.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0848.381.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0847.931.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0837.131.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0839.341.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0845.711.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 0928.89.1969 990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Vinaphone 0845.601.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0847.521.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0849.291.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vinaphone 0847.391.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
141 Vinaphone 0846.631.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0846.971.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0346.44.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0827.941.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0923.151.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0836.571.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0843.421.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0837.301.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0842.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Vietnamobile 0922.31.1969 616.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 iTelecom 0877.14.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
153 Vietnamobile 0922.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0857.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Vietnamobile 09.25.07.1969 15.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0336.961.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0926.53.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0363.851.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 iTelecom 0877.161.969 658.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0976.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0855.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0845.381.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0844.391.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
164 Viettel 033.790.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 iTelecom 0879.48.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0357.231.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0833.751.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0839.431.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0922.57.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0829.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Vinaphone 0834.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0849.961.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0827.381.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0855.461.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0834.981.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0928.97.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0846.871.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0835.031.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0828.041.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0838.651.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0846.171.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0843.661.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0383.551.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0843.271.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0707.31.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0842.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0852.071.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0836.411.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0845.971.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0859.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0845.431.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0845.261.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0852.431.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0778.201.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0845.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0823.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0395.73.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0832.351.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
199 iTelecom 0877.00.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0848.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status