* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0789.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0775.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0772.261.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 070595.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0787.68.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0933.501.969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 076308.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0766.27.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 077332.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0766.76.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0777.48.1969 1.760.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0835.44.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 079904.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0927.68.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0921.86.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Mobifone 076317.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0788.491.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Viettel 0363.651.969 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0788.471.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0774.491.969 1.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Mobifone 0796.081.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vinaphone 0911.69.19.69 11.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
111 Mobifone 077337.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0788.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0906.081.969 13.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0763.471.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Mobifone 0782.041.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 070546.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0358.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0799.43.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0789.311.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0562.431.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0796.77.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 070594.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0924.7.4.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
143 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 0928.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 052.23.1.1969 1.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 0922.45.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0788.58.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 03.9595.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0775.38.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 070547.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 093.17.6.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0704.191.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 070544.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Mobifone 0795.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0933.051.969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0375.98.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0788.451.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0898.431.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0386.141.969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0833.771.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0373.851.969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0763.481.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 079910.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0913.67.1969 1.980.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
181 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0704.141.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0789.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 0563.191.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Mobifone 0769.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0921.291.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
187 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0788.341.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0775.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0795.221.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0923.381.969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0785.091.969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Mobifone 0788.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0853.50.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status