* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
21 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Mobifone 0899.96.1969 2.040.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
27 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0367.49.1969 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Viettel 0966.83.1969 3.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0353.72.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0869.77.1969 2.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0976.73.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0973.81.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0965.22.1969 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0983.47.1969 2.890.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
40 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 082.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
44 Vinaphone 081777.1969 5.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
51 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 091.646.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0834.67.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Vinaphone 085.666.1969 3.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
59 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Vinaphone 081778.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 082.888.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
63 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 08.5678.1969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 082.999.1969 4.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
71 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
74 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
75 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 08.2345.1969 5.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0828.98.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 08.1979.1969 3.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Vinaphone 083.567.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 033.888.1969 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
88 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 0982.66.1969 6.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0.888.191969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
91 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0.888.961969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
93 Vinaphone 0819.961.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
96 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
101 Mobifone 0907.22.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Mobifone 0937.38.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0353.49.1969 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0376.96.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0345.47.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
110 Viettel 0336.26.1969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0964.97.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0971.72.1969 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0348.14.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0987.13.1969 2.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0972.45.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0836.251.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0349.40.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0329.051.969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0379.33.1969 4.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0378.501.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0795.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0792.09.19.69 1.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
126 Mobifone 0705.451.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0961.511.969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 09.21.08.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0945.041.969 3.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0345.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 0589.69.1969 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Viettel 0867.93.1969 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0815.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 05.6666.1969 5.280.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
136 Mobifone 0935.49.19.69 1.240.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Mobifone 0795.2.6.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 084.888.1969 3.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
139 Viettel 0397.19.1969 2.460.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vinaphone 0816.921.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0913.44.1969 2.380.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
142 Mobifone 0766.76.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0773.321.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 0923.76.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0868.1.4.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 05.28.04.1969 2.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
148 Vietnamobile 0921.851.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 032.556.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0368.461.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0945.44.1969 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0336.58.1969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0974.931.969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0776.271.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 09.24.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0325.47.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 096.771.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 0763.141.969 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0337.53.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0926.37.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0799.011.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0705.951.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 096.1.03.1969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0812.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0923.75.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0796.081.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0862.491.969 550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0356.97.1969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 08.12.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0359.19.19.69 3.660.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Mobifone 0789.251.969 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0818.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0962.641.969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 07.9898.1969 1.625.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0366.881.969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0935.001.969 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vietnamobile 0928.921.969 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 097.883.1969 3.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 052.23.1.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0816.18.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vietnamobile 0926.851.969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 033.292.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vietnamobile 09.23.12.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0327.231.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0896.531.969 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0889.431.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0768.3.1.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0332.131.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0981.74.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0362.75.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0334.27.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0788.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0936.671.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0.888.581969 756.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
199 Mobifone 0932.971.969 3.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 0931.351.969 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status