* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
21 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
23 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0899.96.1969 2.040.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0869.77.1969 2.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0966.83.1969 3.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0367.49.1969 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0973.81.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0983.47.1969 2.890.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
37 Viettel 0965.22.1969 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0353.72.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0976.73.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0834.67.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 082.999.1969 4.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 085.666.1969 3.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
49 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
52 Vinaphone 08.1979.1969 3.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Vinaphone 0828.98.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 082.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
56 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 083.567.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 091.646.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
70 Vinaphone 08.5678.1969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 08.2345.1969 5.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 081777.1969 5.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 081778.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 082.888.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
88 Viettel 033.888.1969 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 0982.66.1969 6.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0819.961.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
93 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0.888.191969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
97 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0.888.961969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0907.22.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Viettel 0353.49.1969 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Viettel 0971.72.1969 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0972.45.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Viettel 0964.97.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
108 Mobifone 0937.38.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0336.26.1969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0987.13.1969 2.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0348.14.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0345.47.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0376.96.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
117 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0337.92.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0868.3.1.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 077426.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0828.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0393.031.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 096.24.3.1969 3.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Viettel 0396.531969 800.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0927.6.8.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vietnamobile 0589.171.969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 094.297.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0923.611.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0763.061.969 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0939.76.1969 2.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0926.37.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0889.831.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0844.13.1969 3.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 0922.45.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0927.001.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0921.96.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 094.4.05.1969 2.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 03.28.01.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 097.178.1969 4.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0919.07.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 iTelecom 0877.21.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0941.51.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 033.292.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 09.27.11.1969 7.130.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
149 Vinaphone 0917.33.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0977.93.1969 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0947.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 iTelecom 0879.971.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 033.999.1969 3.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
157 iTelecom 0876.421.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0949.33.1969 2.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0705.48.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0589.69.1969 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
163 Vinaphone 0818.71.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0913.891.969 3.790.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
167 Viettel 0973.75.1969 2.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 086680.1969 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0886.001.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0374.82.1969 1.115.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 033383.1969 2.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
172 Viettel 0964.5.7.1969 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0388.981.969 1.025.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 0926.451.969 2.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vietnamobile 05.22.04.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 05.22.09.1969 2.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Viettel 0379.5.4.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0935.60.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0926.851.969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0812.341.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0358.2.4.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0921.89.1969 1.110.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
184 Viettel 0368.461.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0974.3.2.1969 2.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 092.272.1969 3.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0327.231.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0705.951.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0898.501.969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0982.531.969 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0398.31.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 098187.1969 2.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0926.52.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 037.262.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status