* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 0775.09.19.69 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
17 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
20 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
23 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 082.666.1969 3.010.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 082.999.1969 4.620.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Vinaphone 081778.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 083.567.1969 4.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
52 Vinaphone 082.888.1969 2.930.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 085.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
57 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0828.98.1969 4.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
67 Vinaphone 08.1979.1969 3.410.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Viettel 0983.26.1969 3.900.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
73 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0388.19.19.69 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
75 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Viettel 0981.52.1969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 096.283.1969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0866.161.969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0987.39.1969 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 03.8899.1969 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 088.9391.969 2.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
85 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Vinaphone 0948.341.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0899.96.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
100 Mobifone 0907.22.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Viettel 038.267.1969 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0395.76.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0353.74.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0344.36.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0349.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0377.28.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0344.83.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0398.24.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 037.663.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0888.96.1969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
117 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 08.1996.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0925.81.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 0922.43.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0389.42.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 0927.26.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 094.27.4.1969 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0928.97.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0326.93.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0707.33.1969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0929.74.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vietnamobile 0926.80.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0347.75.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0922.76.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0374.21.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 0922.54.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0922.21.1969 740.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
136 Mobifone 0707.31.1969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 0926.10.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0352.43.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0944.6.2.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0927.92.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0376.80.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0395.73.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0922.25.1969 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
144 Vietnamobile 0923.05.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0922.33.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0385.36.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0925.82.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 0929.84.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0925.64.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0928.76.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0922.84.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0926.59.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Viettel 0365.83.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0922.55.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0384.37.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0378.32.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0922.92.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0922.75.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0928.35.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0922.90.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0922.44.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0924.84.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0925.90.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0922.56.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0923.44.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0926.93.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0928.83.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0327.87.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0395.94.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0362.31.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vietnamobile 0929.66.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0334.30.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0363.39.1969 900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
175 Vietnamobile 0928.13.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0926.75.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 0924.96.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0922.69.1969 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
180 Vietnamobile 0926.84.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0922.60.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 0922.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0922.94.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 0922.87.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0397.93.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0929.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0328.21.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vietnamobile 0922.95.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0926.30.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0924.49.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
191 Vietnamobile 0928.95.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0923.59.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
193 Viettel 0388.54.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0926.71.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0386.50.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 0922.85.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0922.41.1969 530.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0365.82.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vietnamobile 0926.88.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0363.96.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status