* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0923.98.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0395.131.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 03437.6.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0785.151.969 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0869.77.1969 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0979.58.1969 3.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 iTelecom 0878.761.969 580.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0845.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0835.741.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0849.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0845.371.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vietnamobile 0928.45.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0949.57.1969 3.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 076305.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0848.891.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Vinaphone 0829.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 03.9696.1969 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0325.521.969 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0929.57.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0775.371.969 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0815.39.1969 2.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Vietnamobile 0589.69.1969 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Mobifone 077337.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vietnamobile 0922.45.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0909.25.1969 4.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0832.491.969 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vietnamobile 0927.71.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Mobifone 0901.961.969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0375.98.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 0928.46.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0846.791.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Vinaphone 0833.931.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0837.591.969 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Vietnamobile 0922.55.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 0528.621.969 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 iTelecom 087.993.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0845.881.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0859.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vietnamobile 0927.57.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0343.4.7.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0846.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 0857.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Máy bàn 02866801969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
55 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0845.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0858.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 070523.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0814.041.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 036.270.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0852.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 033383.1969 2.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 iTelecom 0879.88.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0847.061.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0849.211.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0349.031.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Vietnamobile 0925.64.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0834.131.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0843.661.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0834.771.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0368.691.969 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Vietnamobile 0923.44.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0972.521.969 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 iTelecom 0879.461.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0334.041.969 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0906.081.969 13.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 05.23.08.1969 4.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0848.431.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 077859.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
86 Vinaphone 0847.521.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0922.46.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 086.777.1969 7.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
90 Viettel 0354.261.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0775.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0353.72.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0929.17.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 09.69.49.19.69 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0786.12.19.69 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0848.631.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0836.431.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0923.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0987.91.1969 3.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 097.136.1969 4.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0834.041.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0846.211.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0833.431.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0986.711.969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 070527.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 033.292.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 090.1731969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 05.23.06.1969 2.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0846.701.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0833.491.969 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Vinaphone 0835.901.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0397.01.1969 2.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 0924.78.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0923.151.969 960.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0822.68.1969 3.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0834.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0372.111.969 910.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
123 Vinaphone 0888.95.1969 3.690.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
124 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
125 Viettel 0364.541.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0842.721.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0397.19.1969 2.460.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Vinaphone 0849.941.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 096.444.1969 4.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
131 Vinaphone 0847.961.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0839.831.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0342.50.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0977.39.1969 2.270.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Vietnamobile 0925.81.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0847.261.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0373.69.19.69 3.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vietnamobile 0923.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0329.85.1969 889.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0338.59.1969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vietnamobile 0926.30.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0352.77.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 0763.09.19.69 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Vinaphone 0886.06.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0365.83.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0368.171.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0364.58.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.311.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0358.94.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0829.941.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0849.361.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0787.68.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 096.18.2.1969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 070543.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0949.171.969 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0364.461.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0981.501.969 3.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0347.16.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0345.391.969 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 iTelecom 0877.831.969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0845.871.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0857.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0845.271.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0829.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0836.321.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0849.301.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 0929.23.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0848.071.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0367.6.4.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0886.911.969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0847.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0855.041.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0846.801.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 09.21.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0926.10.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0369.661.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
186 Mobifone 0772.261.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0828.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0825.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0857.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0849.661.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0853.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0325.241.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0856.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0328.321.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0834.761.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0347.75.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0388.041.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status