* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070597.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 078279.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 077626.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 077857.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0377.461.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0346.211.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0376.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
9 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Viettel 0348.14.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0336.26.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0345.47.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0972.45.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0971.72.1969 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0353.49.1969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0987.13.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0937.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0886.911.969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0.88888.1969 32.000.000 Sim ngũ quý giữa Mua ngay
24 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0919.251.969 2.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0946.171.969 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0949.171.969 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0835.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0812.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0369.35.1969 987.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0967.8.4.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0945.5.3.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 033.700.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Viettel 03.28.03.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 033383.1969 2.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
48 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
53 Mobifone 0936.071.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0936.241.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0936.041.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
69 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
70 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0934.681.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0934.521.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0934.631.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0774.491.969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
90 Mobifone 0.777.891969 4.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
91 Viettel 096.567.1969 2.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0972.771.969 4.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0989.45.1969 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0975.23.1969 2.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0976.36.1969 2.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 098187.1969 2.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0866.121.969 3.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 097.228.1969 2.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0962.911.969 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0963.92.1969 2.620.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0977.811.969 3.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0978.33.1969 3.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 097.182.1969 2.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0982.73.1969 2.225.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0985.591.969 4.650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Viettel 0985.771.969 3.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0332.981.969 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0778.201.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0969.531.969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0336.681.969 3.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0837.391.969 2.890.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0981.501.969 3.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0834.731.969 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0399.081.969 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0396.731.969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0775.371.969 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0961.081.969 4.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Viettel 0976.271.969 3.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0912.811.969 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0913.641.969 2.540.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
130 Vinaphone 0912.271.969 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0939.97.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0932.84.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0909.25.1969 4.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 09.0104.1969 3.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0939.27.1969 2.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0939.76.1969 2.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0939.73.1969 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 09.0108.1969 3.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0337.53.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0385.71.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0397.25.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0329.85.1969 889.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0359.17.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0898.161.969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 0901.961.969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0358.94.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0942.53.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0326.00.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0935.60.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0378.51.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0343.63.1969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0386.05.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0394.07.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0385.22.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0343.19.1969 903.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
165 Viettel 0394.75.1969 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0336.50.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0927.831.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Vietnamobile 0925.341.969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 09.25.05.1969 3.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Vietnamobile 0929.32.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0927.57.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
179 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
180 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0523.79.1969 1.390.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Vietnamobile 09.25.08.1969 3.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 0927.39.1969 990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Vietnamobile 0928.89.1969 990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
186 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vietnamobile 0925.16.1969 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 05.28.03.1969 2.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0925.611.969 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0925.481.969 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
193 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0928.161.969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0928.58.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0396.531969 800.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status