* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0354.36.1969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0979.84.1969 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 09.8383.1969 14.300.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
6 Viettel 0989.52.1969 2.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0962.58.1969 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0342.61.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0342.64.1969 640.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0796.69.19.69 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Mobifone 0769.79.19.69 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Vinaphone 0947.98.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0383.15.1969 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0359.19.19.69 3.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Viettel 0397.19.1969 2.460.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0365.95.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0369.70.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0353.79.1969 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0396.02.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0376.16.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0355.05.1969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0329.80.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0343.4.7.1969 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0379.5.4.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 0928.67.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0398.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0338.27.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 036.270.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0919.3.1.1969 3.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0888.95.1969 3.690.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
44 Vinaphone 09.1389.1969 3.710.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
45 Viettel 034563.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 033337.1969 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
47 Viettel 037.262.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 0921.391.969 890.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0325.98.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0931.74.1969 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0342.50.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0348.94.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0374.57.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0986.421.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0962.641.969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 09.25.07.1969 15.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 09.24.08.1969 12.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 iTelecom 0877.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 iTelecom 0877.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 iTelecom 0879.77.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
79 iTelecom 0878.751.969 600.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 iTelecom 0879.59.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 iTelecom 0879.88.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 iTelecom 0879.83.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 iTelecom 0877.21.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 iTelecom 0877.33.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 iTelecom 0879.76.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 iTelecom 0879.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 iTelecom 0879.10.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 iTelecom 0878.131.969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 iTelecom 0877.14.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 iTelecom 0878.761.969 580.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 iTelecom 0878.511.969 600.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 iTelecom 0877.13.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 iTelecom 0879.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 iTelecom 0879.48.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0928.3.6.1969 4.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 0928.40.1969 3.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 iTelecom 0877.03.19.69 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 iTelecom 0878.271.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 iTelecom 0877.831.969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 iTelecom 0878.72.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 iTelecom 0877.01.1969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 iTelecom 0879.73.1969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0815.39.1969 2.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 iTelecom 087.666.1969 2.940.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
109 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 iTelecom 0878.73.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0988.401.969 2.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 iTelecom 0878.171.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 iTelecom 08.7879.1969 966.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
114 iTelecom 0877.161.969 658.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 iTelecom 0878.77.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 iTelecom 0879.461.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0904.02.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0366.881.969 3.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 090.1731969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 07.9899.1969 2.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 093.365.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0564.621.969 730.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
132 Vinaphone 091.193.1969 2.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0769.49.19.69 4.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0339.52.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0795.2.6.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0768.3.6.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0768.3.1.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0347.3.5.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0799.20.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0768.3.2.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0796.3.9.1969 665.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Mobifone 0766.3.2.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0794.1.5.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 03.4444.1969 3.260.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
150 Viettel 0971.871.969 3.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0974.461.969 2.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 097.883.1969 3.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Vinaphone 0822.68.1969 3.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0377.07.1969 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
158 Viettel 096.18.2.1969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0868.941.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0927.39.1969 990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
165 Mobifone 0787.27.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 03437.6.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0929.5.9.1969 4.380.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0889.551.969 2.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 096.13.7.1969 3.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0867.93.1969 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0888.50.1969 3.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
176 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 097.220.1969 3.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Vietnamobile 092.272.1969 3.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 05.22.02.1969 2.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0358.2.4.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0353.28.1969 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vietnamobile 0927.851.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0349.40.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 03.28.07.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0338.37.1969 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
195 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 0927.071.969 11.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0963.40.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status