* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
14 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
17 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
20 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0899.96.1969 2.040.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
28 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0353.72.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0869.77.1969 2.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0367.49.1969 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0983.47.1969 2.890.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
36 Viettel 0966.83.1969 3.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0965.22.1969 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0976.73.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0973.81.1969 3.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 085.666.1969 3.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 08.2345.1969 5.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 081777.1969 5.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 082.888.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
54 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
55 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
56 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 08.5678.1969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 083.567.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 082.999.1969 4.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
61 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 08.1979.1969 3.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Vinaphone 082.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
67 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 081778.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0828.98.1969 4.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 091.646.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0834.67.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0982.66.1969 6.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 033.888.1969 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
90 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0819.961.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0.888.961969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
95 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0.888.191969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
97 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0907.22.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
105 Viettel 0987.13.1969 2.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0345.47.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Viettel 0972.45.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0937.38.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0336.26.1969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0376.96.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0971.72.1969 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0348.14.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Viettel 0353.49.1969 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
117 Viettel 0964.97.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 094.297.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0799.041.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 09.21.02.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0796.19.19.69 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
123 Viettel 086680.1969 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0896.61.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 093390.1969 2.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0931.351.969 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0338.021.969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
131 Vietnamobile 0921.161.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0915.491.969 1.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Vinaphone 0834.731.969 960.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0795.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
136 Vietnamobile 09.23.07.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0337.141.969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0906.571.969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 093.365.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0987.49.1969 2.040.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
141 Viettel 0332.871.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0972.521.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0972.681.969 4.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 033.790.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0344.05.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 096.444.1969 4.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
151 Vinaphone 0911.631.969 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 093.207.1969 4.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 094.4.05.1969 2.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0923.29.1969 1.580.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
156 Vietnamobile 09.23.10.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0374.82.1969 1.115.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0869.63.1969 2.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0355.05.1969 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0973.56.1969 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0763.111.969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
165 Mobifone 0778.571.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0386.05.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0773.311.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0927.031.969 4.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 096.567.1969 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 077824.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0889.501.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 09.24.08.1969 12.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0789.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
179 Viettel 0374.74.1969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0888.02.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
181 Vietnamobile 0921.4.9.1969 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Viettel 0398.52.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 035.777.1969 9.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
184 Mobifone 0799.181.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 iTelecom 0877.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0393.031.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0353.281.969 300.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 05.28.01.1969 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 05.22.02.1969 2.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0584.161.969 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0974.001.969 828.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0399.50.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0927.851.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0705.211.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0337.92.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status