* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0775.09.19.69 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 093.752.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0377.461.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0346.211.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
24 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
27 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
29 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 082.999.1969 4.620.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0828.98.1969 4.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 082.888.1969 2.930.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
40 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 082.666.1969 3.010.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vinaphone 085.666.1969 3.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 08.1979.1969 3.410.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
52 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
54 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
63 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
65 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 083.567.1969 4.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0983.26.1969 3.550.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
75 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Viettel 03.8899.1969 3.810.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Viettel 0866.161.969 3.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0987.39.1969 3.730.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Viettel 0388.19.19.69 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Viettel 0982.66.1969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 096.283.1969 3.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0981.52.1969 3.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
84 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
85 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 088.9391.969 2.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0948.341.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0899.96.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
103 Mobifone 0931.09.19.69 5.170.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Mobifone 0907.22.1969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 038.267.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0395.76.1969 2.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0888.96.1969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
110 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
112 Vinaphone 08.1996.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
115 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0393.5.9.1969 2.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Vinaphone 0856.041.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0848.701.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0836.541.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0849.821.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0847.911.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0353.28.1969 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0846.211.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0835.861.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0833.701.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0836.241.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0846.711.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0834.131.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0829.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0395.73.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0837.861.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 iTelecom 0878.331.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 iTelecom 0879.83.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0368.53.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0374.27.1969 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0839.521.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0833.541.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0855.141.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0769.49.19.69 4.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
148 Vinaphone 0838.731.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Vietnamobile 0925.82.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0925.56.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0987.13.1969 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0352.82.1969 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0523.451.969 2.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0845.441.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0849.051.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0829.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0845.321.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0827.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0834.201.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0849.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0964.121.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 093.767.1969 3.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0825.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0857.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
167 Vinaphone 0843.171.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0842.851.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0847.381.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Vietnamobile 0929.27.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0839.041.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0777.48.1969 1.720.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
177 Mobifone 0769.01.1969 763.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0856.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0833.141.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0837.921.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0357.611.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0845.651.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0325.241.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0926.10.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0935.961.969 2.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0838.841.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0837.461.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0368.171.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0929.81.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0368.691.969 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
197 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0986.711.969 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status