* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 093.752.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0775.09.19.69 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Viettel 0346.211.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0377.461.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Viettel 0987.39.1969 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 03.8899.1969 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Viettel 0983.26.1969 3.900.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
13 Viettel 0866.161.969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0981.52.1969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 096.283.1969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0388.19.19.69 3.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Mobifone 093.24.3.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0973.92.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 07.9993.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
30 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
32 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
34 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0949.34.1969 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0988.46.1969 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
39 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 08.1979.1969 3.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 082.999.1969 4.640.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
59 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 083.567.1969 4.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 085.666.1969 3.010.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
63 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 082.888.1969 3.030.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
65 Vinaphone 0828.98.1969 4.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
67 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
80 Vinaphone 082.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
81 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
82 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
86 Vinaphone 0948.341.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 088.9391.969 2.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
88 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Mobifone 0931.22.1969 2.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0899.96.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
102 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Mobifone 0907.22.1969 2.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0395.76.1969 2.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
111 Vinaphone 091.223.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
114 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0888.96.1969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Vinaphone 08.1996.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0354.261.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0834.201.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0847.971.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0848.751.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0839.031.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0838.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0843.351.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0849.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0363.651.969 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0929.30.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0859.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 077856.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Máy bàn 02463281969 840.000 Số máy bàn Mua ngay
133 Vinaphone 0845.931.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0332.49.1969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Vinaphone 085.456.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0967.22.1969 2.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0373.851.969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0847.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0846.501.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0928.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0927.77.1969 770.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
142 Vinaphone 0847.931.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0325.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0854.03.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0921.161.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0848.731.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0347.51.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0832.931.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 070592.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0398.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 0766.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0845.271.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vietnamobile 0926.75.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0769.49.19.69 4.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0395.371.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0837.171.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0848.441.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0849.071.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0843.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0835.731.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0843.271.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0833.641.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0839.541.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0845.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0976.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0844.761.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0941.621.969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0395.131.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vietnamobile 0929.25.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0846.821.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Vinaphone 0836.421.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0847.661.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vietnamobile 0924.311.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0338.27.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 092.666.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
183 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0849.041.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0853.50.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0848.411.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0837.741.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
189 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0829.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0827.401.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0845.561.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0825.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0837.301.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vietnamobile 0926.74.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 090.1731969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0849.291.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status