* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0348.951.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0345.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0376.141.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0384.171.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0862.491.969 550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Viettel 0976.941.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 iTelecom 0879.83.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 iTelecom 0877.14.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 iTelecom 0878.131.969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0782.90.1969 580.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0346.94.1969 595.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0372.071.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0378.501.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0354.36.1969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vietnamobile 0924.311.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 iTelecom 0879.971.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0528.401.969 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0342.64.1969 640.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0766.3.2.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0768.3.1.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0768.3.2.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0768.3.6.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0794.1.5.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0795.2.6.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0796.3.9.1969 670.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Mobifone 0799.20.1969 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0375.47.1969 680.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0377.18.1969 680.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vietnamobile 0585.18.1969 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vietnamobile 0586.18.1969 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0379.24.1969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 iTelecom 0877.15.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 iTelecom 0877.00.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 iTelecom 087.993.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0347.3.5.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 092.14.2.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 093.752.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 iTelecom 0877.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 iTelecom 0877.33.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 iTelecom 0879.10.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 iTelecom 0879.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 iTelecom 0879.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 iTelecom 0879.48.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 iTelecom 0877.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 iTelecom 0877.13.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 iTelecom 0879.76.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 iTelecom 0879.77.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 iTelecom 0879.59.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 iTelecom 0877.21.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0329.82.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 033.790.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0384.71.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0386.24.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0928.521.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 0925.141.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 0926.771.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vietnamobile 0928.491.969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
60 Vietnamobile 0928.561.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 0925.311.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 0927.541.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 0927.451.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0927.851.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0354.27.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0387.351.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0366.851.969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0342.35.1969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0394.75.1969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0374.34.1969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0385.441.969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0342.471.969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0338.021.969 710.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0343.63.1969 720.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0564.621.969 730.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 iTelecom 0879.961.969 730.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0394.09.1969 730.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Vietnamobile 0927.711.969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0397.25.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0385.71.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0359.17.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0337.53.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0356.49.1969 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Vietnamobile 0564.181.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 iTelecom 0879.801.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 iTelecom 0876.751.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 iTelecom 0877.081.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 iTelecom 0879.051.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 iTelecom 0878.321.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 iTelecom 0878.391.969 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
91 iTelecom 0879.571.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 iTelecom 0878.381.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 iTelecom 0876.421.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 iTelecom 0877.811.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 iTelecom 0877.611.969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 iTelecom 0877.091.969 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0342.61.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0358.94.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0835.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0812.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0373.001969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0706.38.1969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 iTelecom 0879.161.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 0586.611.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 0921.161.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0363.581.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 0925.611.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0925.891.969 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Vietnamobile 0925.481.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0922.00.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0922.45.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0921.4.9.1969 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
113 Vietnamobile 0924.85.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vietnamobile 0924.86.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0886.001.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0947.761.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0818.361.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0359.85.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0528.871.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0563.991.969 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 iTelecom 0876.541.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 0569.571.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0582.681.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 0582.551.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0924.521.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0927.931.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 iTelecom 0879.88.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0364.58.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0705.68.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0393.031.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 0928.211.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0356.27.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0362.75.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 092.777.1969 770.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Vietnamobile 0923.501.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 0929.211.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 0926.211.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0923.741.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0923.611.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0778.201.969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0325.98.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0326.46.1969 780.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0396.531969 800.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0366.34.1969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0336.58.1969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0522.481.969 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0584.161.969 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 0921.371.969 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0354.30.1969 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0928.921.969 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0334.041.969 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0589.171.969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vietnamobile 0926.851.969 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 033.700.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0945.5.3.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0347.16.1969 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0344.08.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0587.671.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 0528.621.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 036.270.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0398.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0348.231.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0368.461.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0886.901.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0886.751.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0886.801.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0849.091.969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Vinaphone 0852.571.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0836.251.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0325.47.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0329.53.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 iTelecom 0877.181.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 iTelecom 0878.201.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 iTelecom 0878.261.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 iTelecom 0878.331.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0399.80.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0372.42.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0349.40.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0337.92.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0334.27.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0332.49.1969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Viettel 0325.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 03.28.07.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
185 Viettel 033.292.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0927.001.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 03437.6.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0798.74.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0338.59.1969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
190 Viettel 0398.651.969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0935.60.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0394.07.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0386.05.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0398.52.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0396.7.2.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0393.7.6.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0359.8.4.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 032.717.1969 861.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0344.97.1969 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Gmobile 0996.87.1969 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status