* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070545.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 070549.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 070527.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 070541.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 079904.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 077857.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 077627.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 070591.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 070540.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 070524.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 077337.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 077332.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 077626.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 070547.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 070546.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 079914.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0926.951.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vietnamobile 0563.451.969 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 070522.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vietnamobile 0523.79.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Mobifone 077625.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 077336.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 076300.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 093237.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 076303.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 076301.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 076310.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 076317.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 076319.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Mobifone 076311.1969 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Viettel 0378.831.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 0928.161.969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0352.131.969 1.360.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 0705.741.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0763.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0704.141.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0704.171.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0772.371.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0772.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0782.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0775.321.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Mobifone 0763.471.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0769.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0772.211.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0766.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0775.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
67 Mobifone 0762.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0936.831.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0787.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
70 Mobifone 0775.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0775.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0778.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 0766.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0772.261.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0763.421.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0772.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0705.881.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 0704.191.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Mobifone 0782.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0793.351.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0789.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0775.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0705.671.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0782.261.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0782.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0799.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0783.161.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0782.151.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
93 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0782.041.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0789.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Mobifone 0793.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0766.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0772.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0763.481.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0769.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0763.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0705.861.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0702.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0705.851.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0778.351.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 0789.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0789.351.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0794.141.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0789.391.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Mobifone 0788.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0898.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 0921.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0934.83.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0375.98.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0935.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0356.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0562.69.1969 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Mobifone 0935.49.19.69 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
154 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
179 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0373.091.969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
188 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
189 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0792.09.19.69 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
191 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
199 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
200 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status