* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0386.68.1993 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0972.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0987.06.1993 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0379.86.1993 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0962.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0961.63.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0388.55.1993 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0978.36.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0388.39.1993 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0865.11.1993 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0975.78.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0327.79.1993 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 077777.1993 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 076.444.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 085.777.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 082.345.1993 6.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0835.22.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0824.22.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 083.678.1993 5.420.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 085.779.1993 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0838.77.1993 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0823.95.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 081782.1993 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0828.96.1993 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0828.92.1993 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0823.93.1993 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0857.66.1993 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 083.616.1993 2.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 081771.1993 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0823.97.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0819.86.1993 4.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0828.97.1993 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 083.555.1993 5.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 082.553.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 08.3568.1993 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0823.98.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 08.5678.1993 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 081.737.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0914.58.1993 3.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0825.94.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0828.95.1993 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0834.67.1993 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 08.1977.1993 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 082559.1993 2.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 081778.1993 3.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 081779.1993 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 082.887.1993 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 085.494.1993 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 08.5555.1993 16.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0825.97.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0823.92.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 081776.1993 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 091.373.1993 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0825.98.1993 2.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0817.36.1993 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0914.45.1993 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0833.55.1993 4.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0819.49.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 082.666.1993 5.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 082.558.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0858.58.1993 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0833.68.1993 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 08.28.11.1993 4.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 082.885.1993 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 085.666.1993 5.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0825.99.1993 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0825.92.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 083.688.1993 5.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0825.95.1993 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 081775.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0837.38.1993 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 082.888.1993 7.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 0823.96.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0817.81.1993 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 083.567.1993 5.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 083.523.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0825.48.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 08.1978.1993 3.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 08.1979.1993 5.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0839.88.1993 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 083.999.1993 5.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 085676.1993 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0828.98.1993 5.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0888.64.1993 2.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0949.85.1993 2.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0848.99.1993 3.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0941.79.1993 3.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0886.26.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0889.18.1993 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0915.26.1993 4.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0913.88.1993 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0886.94.1993 2.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0916.35.1993 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 08.22.10.1993 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0886.33.1993 3.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0913.28.1993 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0945.96.1993 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0888.72.1993 3.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0918.71.1993 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0919.61.1993 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0889.68.1993 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0837.99.1993 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0948.47.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 083.666.1993 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 0888.03.1993 4.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0944.59.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0941.69.1993 3.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0947.98.1993 3.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0888.65.1993 5.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0918.34.1993 4.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 081688.1993 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0812.82.1993 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0915.23.1993 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0949.75.1993 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0886.37.1993 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0786.43.1993 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0899.95.1993 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0784.76.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0797.35.1993 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0784.78.1993 1.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0797.40.1993 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0797.60.1993 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0937.46.1993 2.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0792.71.1993 1.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0783.61.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0786.75.1993 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0792.76.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0783.65.1993 1.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0783.42.1993 1.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0785.01.1993 1.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0793.85.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0784.98.1993 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0785.80.1993 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0797.90.1993 2.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0784.92.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0793.75.1993 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0798.91.1993 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0896.70.1993 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0896.04.1993 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0896.7.2.1993 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0896.7.3.1993 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0896.7.4.1993 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0907.4.6.1993 2.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0896.7.1.1993 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0907.7.6.1993 2.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0907.8.5.1993 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0907.4.2.1993 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0939.4.7.1993 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0907.8.3.1993 4.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0899.6.7.1993 2.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0702.8.5.1993 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0907.4.5.1993 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0899.07.1993 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0702.9.7.1993 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0907.8.1.1993 3.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0702.9.5.1993 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0907.6.2.1993 3.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0907.8.7.1993 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0907.80.1993 2.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0899.6.8.1993 4.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0899.6.5.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0706.6.1.1993 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0783.33.1993 6.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0797.06.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0705.89.1993 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 07.07.07.1993 34.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status