* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0973.59.1994 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0989.20.1994 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0982.15.1994 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0981.22.1994 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0983.09.1994 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0968.06.1994 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0986.03.1994 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0978.91.1994 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0968.92.1994 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0906.34.1994 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 093.777.1994 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 085.777.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 085.668.1994 1.625.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0817.36.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 081778.1994 3.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0823.96.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0825.97.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 082559.1994 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0828.99.1994 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0836.77.1994 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0819.86.1994 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 085676.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0823.95.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0824.22.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 085.939.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0817.81.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 082.885.1994 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 081771.1994 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0825.96.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 08.3568.1994 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0825.93.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 082.553.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 082.666.1994 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 082.887.1994 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 081779.1994 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 08.5678.1994 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0914.54.1994 3.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 083.966.1994 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 081777.1994 6.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 083.688.1994 5.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 082.551.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 083.678.1994 5.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 081776.1994 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0825.94.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0823.97.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 082889.1994 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 09.1981.1994 6.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 08.5555.1994 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 082.345.1994 6.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 081.737.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 083.323.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 08.1979.1994 5.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 082.555.1994 2.975.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 085.779.1994 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 08.28.11.1994 4.470.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0858.58.1994 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 082.556.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0839.33.1994 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 081775.1994 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0919.64.1994 3.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 081782.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0828.92.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 083.616.1994 3.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0838.5.9.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 085.666.1994 5.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0833.99.1994 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0825.99.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0825.48.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 085.345.1994 1.625.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0825.98.1994 3.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0839.7.6.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0839.88.1994 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0833.55.1994 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0913.6.4.1994 2.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 083.523.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 082.557.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0823.91.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0834.67.1994 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 082.818.1994 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0828.98.1994 5.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0823.93.1994 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0823.98.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0828.97.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0838.77.1994 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0857.66.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0828.96.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 083.567.1994 5.470.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0825.95.1994 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0819.49.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0917.6.3.1994 2.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 08.1977.1994 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0837.38.1994 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0825.92.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 083.888.1994 5.410.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0915.26.1994 3.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0823.92.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0828.95.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 082.888.1994 6.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0833.68.1994 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 083339.1994 1.925.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 0828.93.1994 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 082.558.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 08.1978.1994 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 085.787.1994 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 082.882.1994 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0357.97.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0913.84.1994 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 08.23.02.1994 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 081.966.1994 3.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0914.90.1994 2.410.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0886.35.1994 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0886.81.1994 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0829.55.1994 2.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0913.92.1994 5.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0946.52.1994 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0859.22.1994 2.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0915.64.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0886.65.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0916.26.1994 5.510.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 081.567.1994 3.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0813.55.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 084.999.1994 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0945.62.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 08.1994.1994 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0825.68.1994 2.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0914.93.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0912.91.1994 5.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0912.90.1994 2.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0914.62.1994 2.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0888.57.1994 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 081.866.1994 3.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0911.89.1994 5.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 081.688.1994 3.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0816.68.1994 4.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0915.741.994 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0945.23.1994 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0942.85.1994 3.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 085.988.1994 3.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0886.83.1994 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0917.46.1994 2.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0948.36.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0918.47.1994 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0943.61.1994 3.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0889.61.1994 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0856.22.1994 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0859.33.1994 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0913.87.1994 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0888.70.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0918.40.1994 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0886.27.1994 3.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 08.1955.1994 2.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0889.19.1994 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0886.13.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0948.32.1994 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 09.18.02.1994 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0886.16.1994 3.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0913.72.1994 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0886.02.1994 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0886.18.1994 3.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status