* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.09.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 0583.75.1994 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0583.18.07.94 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vietnamobile 0522.08.07.94 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0589.22.09.94 587.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0589.42.1994 629.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0587.60.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0587.2.6.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 0565.35.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0563.34.1994 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0585.92.1994 850.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 0522.05.07.94 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0569.54.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0563.65.1994 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0589.1.5.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0587.5.4.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0523.3.1.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0563.30.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0569.57.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0564.63.1994 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0584.80.1994 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0569.04.01.94 920.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0589.2.6.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0565.61.1994 850.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0587.6.3.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0586.61.1994 890.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0565.30.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0582.1.4.1994 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0586.17.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0563.95.1994 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0589.22.12.94 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0584.4.8.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 0585.97.1994 850.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 0564.62.1994 587.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0523.01.08.94 706.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 058.28.4.1994 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0528.37.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0565.87.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0586.6.4.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0587.30.1994 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0587.76.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0589.4.8.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0528.6.1.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0522.09.05.94 690.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0587.67.1994 890.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0528.3.6.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0565.40.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0569.44.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0584.74.1994 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0522.190.194 559.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0586.45.1994 850.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0585.17.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0586.22.09.94 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0587.22.12.94 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0522.48.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0587.3.8.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0569.17.06.94 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0587.5.5.1994 769.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0569.17.06.94 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0585.98.1994 850.000 Sim năm sinh Mua ngay