* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0356.38.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0396.531.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0396.75.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0365.03.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0394.061.999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0338.57.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0364.35.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0347.011.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0365.30.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0396.48.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0396.241.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0396.54.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0396.521.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0396.731.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0389.301.999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0346.30.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0365.24.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0389.071.999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0394.27.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0395.171.999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0396.721.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 0365.27.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0374.701.999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0376.081.999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0396.70.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0365.37.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0396.47.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 036.36.11999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0336.92.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 03688.11.999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0368.70.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0348.2.4.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0356.09.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0366.40.1999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0338.35.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0335.3.4.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 033.989.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0349.62.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0374.57.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0339.88.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 037.24.1.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0384.72.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0385.89.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 033.990.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 035.24.9.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0376.001.999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 035.994.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 03.29.04.1999 22.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0344.09.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 033.997.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0334.76.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0343.63.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 039.838.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 036.909.1999 23.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0359.07.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 035.21.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 038.25.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0383.44.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0384.511.999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 033.44.11.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0387.41.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0345.54.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0345.53.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0343.42.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 035.7.08.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 037.23.6.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0364.3.1.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0364.6.7.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0364.3.2.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 034.95.21.999 7.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0333.52.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0377.03.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0379.55.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0345.99.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 0376.93.1999 8.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0372.86.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0388.19.1999 25.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0346.31.1999 6.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 0343.881.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0384.98.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Viettel 0334.881.999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0338.6.4.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0349.601999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 0394.66.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Viettel 0369.44.1999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 0342.10.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0395.24.1999 6.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 037.367.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0379.38.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0332.881.999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0344.881.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 033456.1999 60.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0363.26.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0374.50.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0345.881.999 28.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Viettel 0335.99.1999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 03.4646.1999 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 037.66.11999 24.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0334.551.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0373.53.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 0394.25.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 0366.16.1999 23.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0375.26.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0344.07.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0389.73.1999 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0364.85.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 035.99.11.999 30.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 033.234.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0375.72.1999 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0364.09.1999 34.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0389.09.1999 64.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 034.883.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0384.73.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 037.55.11999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Viettel 0357.881.999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0394.03.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 0362.911.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0334.83.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0343.97.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 0379.27.1999 8.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0377.06.1999 9.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Viettel 0394.36.1999 6.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0354.79.1999 8.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0343.171.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Viettel 0357.36.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 0359.55.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 038.992.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Viettel 0358.56.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 035.210.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0395.301.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0342.77.1999 7.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 036.223.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 0354.06.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0395.801.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0325.02.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0342.881.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 0395.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 0334.87.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0332.47.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0364.971.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 035.287.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0363.511.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 03.7777.1999 36.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0357.76.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0334.80.1999 7.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0368.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Viettel 0395.47.1999 5.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 039.502.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 0352.55.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0359.511.999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 0346.881.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0377.48.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 0385.981.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0393.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 036.234.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 0373.191.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0379.08.1999 6.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0367.87.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 03.5959.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 03737.11.999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 034.812.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0334.69.1999 7.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 037.536.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0378.67.1999 7.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0392.181.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0355.20.1999 8.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0357.87.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0364.761.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0335.881.999 26.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0375.461.999 9.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0347.881.999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0389.76.1999 7.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0364.19.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Viettel 0364.751.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0379.20.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0388.57.1999 14.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 037.20.4.1999 14.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 034.27.5.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Viettel 0366.72.1999 8.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0352.64.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status