* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0528.16.1999 3.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0708.761.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0795.94.1999 5.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0765.161.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0587.41.1999 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0788.29.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0793.55.1999 5.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 05.23.07.1999 3.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0797.451.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 034.883.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0785.951.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0769.151.999 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0779.9.4.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0772.301.999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0764.421.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0787.84.1999 7.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0764.601.999 3.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0765.84.1999 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0784.551.999 8.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0798.92.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0772.811.999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0779.1.4.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0775.701.999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0384.73.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0767.51.1999 5.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0703.72.1999 3.340.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 037.55.11999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 058.224.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0777.841.999 7.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0783.591.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0785.201.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0797.69.1999 10.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0357.881.999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0394.03.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0564.01.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0764.121.999 7.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0362.911.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0778.981.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0794.511.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0779.9.5.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0798.221.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0785.73.1999 4.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0707.55.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0706.07.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 076.20.21.999 8.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0792.951.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0793.821.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0777.86.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0334.83.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0343.97.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0705.73.1999 6.510.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0768.161.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0704.421.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0379.27.1999 8.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0789.851.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0786.77.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0377.06.1999 9.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0707.851.999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0786.23.1999 4.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0777.77.1999 79.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 05.22.07.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0765.661.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0778.7.3.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0394.36.1999 6.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0354.79.1999 8.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0794.23.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0343.171.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 07.03.46.1999 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0784.311.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0793.021.999 3.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0357.36.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0783.251.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0794.761.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0359.55.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 078.368.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0763.39.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0794.731.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 05.23.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0707.641.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 038.992.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 0358.56.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0763.50.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 035.210.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0395.301.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0789.14.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 05.28.01.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0778.781.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0342.77.1999 7.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0702.331.999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0799.771.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 05.28.03.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 036.223.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0797.831.999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0786.571.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0707.651.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0768.741.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0354.06.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 0395.801.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 0325.02.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0342.881.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0703.231.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0765.19.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 05.22.09.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0795.77.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0585.34.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0395.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0764.58.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0783.94.1999 5.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0795.82.1999 6.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0334.87.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0332.47.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0764.97.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 079.345.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 07.04.47.1999 3.510.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 070.660.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0789.3.8.1999 7.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 070.278.1999 5.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0793.271.999 6.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0783.411.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0702.991.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 058.545.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 076.472.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0704.431.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0765.86.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 070.688.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 07.8884.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0774.89.1999 8.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0364.971.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0768.54.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 035.287.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 05.23.03.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0764.401.999 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0795.011.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0797.97.1999 25.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Gmobile 0593.20.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 078.393.1999 5.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0363.511.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0772.981.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0773.681.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0703.611.999 6.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0776.911.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 077.868.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0793.72.1999 3.340.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 03.7777.1999 36.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 077.9.06.1999 5.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0587.42.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0768.131.999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0767.541.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0564.91.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 077.8.09.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0773.151.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0772.631.999 9.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0767.341.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0357.76.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 0334.80.1999 7.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 079.24.9.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0794.32.1999 6.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0585.44.1999 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 079.238.1999 6.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0792.77.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0786.061.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0765.141.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0368.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 070.585.1999 5.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0708.49.1999 6.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0704.90.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0395.47.1999 5.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0793.011.999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 039.502.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 077.860.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 05.28.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0707.821.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0352.55.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 077.686.1999 7.920.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0789.03.1999 8.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0359.511.999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Gmobile 0593.21.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 070.250.1999 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0775.611.999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0764.361.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 077.268.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0773.161.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0706.08.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0346.881.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0788.08.1999 9.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Gmobile 0593.23.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0706.72.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0786.101.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0797.661.999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0765.171.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 05.28.07.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0793.4.8.1999 4.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0377.48.1999 8.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0798.781.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0568.21.1999 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 076.966.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status