* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0777.77.1999 78.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0389.09.1999 64.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 033456.1999 62.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0335.99.1999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0708.09.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0345.991.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0779.8.9.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0795.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0763.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0789.6.8.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0364.19.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 03.7777.1999 36.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0364.09.1999 34.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0799.19.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 03.5959.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0339.88.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 036.36.11999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 033.989.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0777.6.4.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0789.79.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0345.881.999 28.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 035.99.11.999 28.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 03688.11.999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0388.19.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0332.881.999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0785.991.999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0335.881.999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 037.66.11999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 032.8811.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0797.97.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 077.996.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0366.16.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0357.87.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 036.909.1999 23.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0789.711.999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0779.9.5.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 03.29.04.1999 22.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0787.91.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0789.61.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0703.88.1999 21.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 037.55.11999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0772.9.7.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 033.44.11.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 039.838.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0373.191.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0792.911999 20.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0766.33.1999 20.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0333.52.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0706.07.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0797.861.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 07.07.06.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0787.191.999 19.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0707.801.999 19.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 07.07.08.1999 19.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 07.07.04.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 079.679.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0789.51.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0788.911.999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0766.91.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0767.91.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 07888.6.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0336.92.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0798.92.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 077.268.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0359.55.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0707.55.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0362.911.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0364.3.1.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0364.3.2.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0364.6.7.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0782.88.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0776.881.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 070.6611.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0775.881.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0795.881.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0796.911.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0799.511.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0763.881.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0795.91.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0706.911.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0702.991.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 0393.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0394.66.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0395.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0779.9.4.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0342.881.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0777.86.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0346.881.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0343.881.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0385.89.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0797.521.999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0797.361.999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0767.381.999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0797.151.999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 079.555.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0777.68.1999 17.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 038.992.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 0357.881.999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0786.96.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0776.911.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0325.02.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0704.04.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0706.08.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0706.6.8.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0776.191999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 036.234.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 033.234.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0349.601999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0385.981.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 077.8.09.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0799.711.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 033.990.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 0342.10.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0797.661.999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 076543.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 0356.09.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 07.07.011.999 15.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0705.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0334.551.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0792.90.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Viettel 0356.38.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0796.8.9.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0779.8.6.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 07888.5.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0766.8.9.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0379.55.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0767.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0707.97.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0707.301.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 079.975.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 079.978.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 077.2.05.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0789.14.1999 14.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0797.801.999 14.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0797.79.1999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0376.001.999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 0343.63.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0388.57.1999 14.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 037.20.4.1999 14.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0789.941.999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 03737.11.999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0785.021.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0785.221.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0795.721.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 0338.35.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0796.23.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0789.33.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0344.09.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 0347.881.999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0395.171.999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0332.47.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 0392.181.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0772.32.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0772.37.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0779.35.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0788.09.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0796.21.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0765.141.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 0334.881.999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 034.27.5.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 035.287.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0786.77.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0778.91.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0352.55.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0787.88.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0793.96.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0793.98.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0795.96.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0796.97.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0782.8.9.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0799.53.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0764.991.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0363.511.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 037.23.6.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 07.72.75.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0795.1.4.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 07.72.76.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 076.6.07.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0396.521.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 035.21.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 035.24.9.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 037.24.1.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 038.25.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 033.997.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Viettel 0345.54.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 0345.53.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0343.42.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 077.860.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0799.771.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0708.91.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0768.39.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Viettel 036.223.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0379.38.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0778.981.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0344.881.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0762.13.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status