* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0773.741.999 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0786.331.999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0777.941.999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0767.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 077.66.71.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 076.41.41.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 07.07.011.999 15.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0764.211.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0783.431.999 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0767.221.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0774.931.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 085.777.1.999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 082.852.1999 9.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 08555.31.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 082669.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 082.883.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0833.27.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 082.887.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 083.523.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 085.333.1.999 22.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 082.555.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0833.26.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 082.885.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 085.33.11.999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0828.19.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 08177.51.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0822.62.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 085.779.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 082.886.1999 41.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 082.88.11.999 41.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 084.339.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0828.96.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 083.567.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 082994.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0858.57.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 082.345.1999 41.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0828.97.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0828.98.1999 41.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0828.94.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0843.981.999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 083.688.1999 32.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 08.1986.1999 33.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 08.28.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 085.668.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 082559.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0828.07.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0833.24.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 085.676.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0828.16.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0823.97.1999 9.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 083.323.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0828.14.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0828.93.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 084.338.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 082.667.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 08177.91.999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 082.818.1999 37.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0823.93.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0834.93.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0825.95.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0838.77.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0858.56.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 085.345.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0855.33.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0828.91.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 08177.61.999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0828.95.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0835.22.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 08177.81.999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0833.25.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 082.666.1999 41.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0837.38.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 085.979.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 082.884.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0837.37.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0828.511.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 085.808.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0828.90.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 085.939.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 08555.41.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0833.67.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 082.334.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 081.444.1.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0823.91.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0834.67.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0765.79.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0767.85.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0778.82.1999 7.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0778.97.1999 7.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0768.96.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0767.27.1999 6.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0776.69.1999 9.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0769.67.1999 6.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0778.86.1999 8.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0768.98.1999 7.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0769.95.1999 6.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0767.08.1999 6.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0779.69.1999 9.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 076543.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0765.32.1999 4.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0778.62.1999 5.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0778.06.1999 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0767.07.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0778.87.1999 8.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0776.62.1999 7.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0776.73.1999 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0765.76.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0767.03.1999 6.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0789.72.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0767.87.1999 8.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0765.85.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0769.87.1999 5.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0778.02.1999 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0765.87.1999 5.420.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0775.79.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0775.05.1999 6.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0789.76.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0776.65.1999 7.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0765.83.1999 4.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0776.72.1999 5.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0789.87.1999 6.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0769.85.1999 6.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0778.69.1999 7.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0779.75.1999 7.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0778.67.1999 6.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0789.98.1.999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0797.79.1999 14.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0769.961.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0775.75.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0768.97.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0775.90.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0703.88.1999 21.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0778.70.1999 4.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0769.75.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0769.78.1999 6.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0767.05.1999 6.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0768.67.1999 5.920.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0765.80.1999 4.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0769.86.1999 6.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0776.60.1999 7.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0776.781.999 10.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0768.76.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0778.85.1999 7.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 07.76.76.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0706.33.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0778.1.5.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0898.02.1999 8.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0787.88.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0706.4.1.1999 5.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0799.60.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0774.8.7.1999 4.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0774.8.3.1999 5.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0777.8.5.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0794.2.8.1999 5.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0774.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0789.50.1999 7.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0796.8.5.1999 6.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0794.90.1999 5.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0795.8.3.1999 7.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0898.03.1999 9.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0898.8.3.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0794.311.999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0794.2.6.1999 5.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0794.9.7.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0774.80.1999 4.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0706.3.2.1999 6.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0768.8.3.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0795.411.999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0766.9.4.1999 5.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0774.8.6.1999 5.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0896.70.1999 7.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0777.8.2.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0896.7.2.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0782.88.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0778.101.999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0774.05.1999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0704.8.9.1999 6.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0702.9.5.1999 7.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0898.05.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0896.7.4.1999 8.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0896.711.999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0788.911.999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0774.06.1999 4.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0786.87.1999 7.340.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0704.9.6.1999 5.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0896.04.1999 7.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0762.901.999 6.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0794.2.7.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0704.7.1.1999 5.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0779.8.9.1999 39.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0786.9.2.1999 7.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0786.96.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0798.02.1999 5.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0787.901.999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0776.881.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status