* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0783.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0775.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0778.69.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0778.62.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0769.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0767.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0765.87.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0778.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0775.90.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0776.65.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0765.32.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0776.72.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0769.78.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0778.70.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0768.96.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0767.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0768.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0769.87.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0765.80.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0778.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0767.03.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0779.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0768.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0778.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0778.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0765.76.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0778.02.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0768.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0776.60.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0776.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0776.73.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0769.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0769.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0765.85.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0768.98.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0795.411.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0794.311.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0774.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0774.06.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0774.80.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0774.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0798.031.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0783.7.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0704.8.2.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0776.5.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0768.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0706.4.2.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0704.9.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0704.9.7.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0706.9.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0763.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0704.7.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0706.821.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0775.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0844.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0797.26.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0584.51.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0814.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0794.58.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0837.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0849.08.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0564.77.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0523.70.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0826.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0855.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0523.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0827.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0707.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0563.41.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0847.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0702.481.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0784.361.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0765.40.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0523.75.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0587.20.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0854.83.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0767.471.999 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0819.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0564.61.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0847.96.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0847.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0847.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0824.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0784.39.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0765.501.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0797.82.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0817.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0816.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0817.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0846.53.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0787.441.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0765.24.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0846.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0765.051.999 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0587.30.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0827.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0564.51.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0854.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0824.70.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0708.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0784.13.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0768.03.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0824.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0707.441.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0829.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0767.431.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0768.06.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0583.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0523.77.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0847.23.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0824.371.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0785.27.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0843.46.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0708.531.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0814.57.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0815.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0523.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0849.56.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0843.27.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0583.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0587.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0587.76.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0765.38.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0849.78.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0844.53.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0703.321.999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0845.571.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0563.06.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0792.58.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0785.76.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0708.87.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0587.06.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0833.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0827.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0583.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0773.40.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0843.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0765.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0765.471.999 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0854.52.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0767.30.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0847.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0563.20.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0563.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0839.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0817.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0778.641.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0583.08.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0769.74.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0587.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0564.55.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0842.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0836.741.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0765.061.999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0814.23.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0708.411.999 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0825.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0765.36.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0847.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0847.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0523.87.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0767.52.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0854.78.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0765.531.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0847.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0816.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0825.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0817.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0847.63.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0767.84.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 0564.33.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0563.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0797.60.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0849.76.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0583.41.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0844.731.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0814.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0587.80.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0703.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0827.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0826.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0587.05.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 0587.57.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0846.37.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0845.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0847.65.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0587.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0835.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0824.80.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0819.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0854.92.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0583.90.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0768.94.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0815.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0839.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0765.031.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0587.02.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0814.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0859.461.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status