* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0783.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0778.02.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0767.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0769.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0778.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0767.03.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0765.80.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0768.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0775.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0778.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0765.32.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0768.98.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0768.96.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0769.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0765.85.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0778.69.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0778.70.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0769.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0768.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0765.87.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0769.78.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0776.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0775.90.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0768.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0779.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0778.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0767.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0769.87.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0778.62.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0778.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0765.76.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0776.72.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0776.60.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0776.73.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0776.65.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0794.311.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0795.411.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0774.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0774.06.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0774.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0774.80.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0798.031.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0704.7.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0706.821.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0776.5.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0775.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0706.9.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0704.8.2.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0704.9.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0704.9.7.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0706.4.2.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0763.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0783.7.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0768.8.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0523.87.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0775.141.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0817.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0814.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0815.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0843.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0587.08.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0842.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0797.60.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0708.841.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0843.46.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0847.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0815.34.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0847.65.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0583.08.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0707.441.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0587.72.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0708.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0845.37.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0837.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0849.56.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0842.53.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0523.20.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0819.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0839.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0842.70.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0814.23.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0708.571.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0767.00.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0819.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0814.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0765.54.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0829.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0765.051.999 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0849.73.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0703.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0847.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0846.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0854.78.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0846.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0814.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0827.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0769.84.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0824.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0563.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0587.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0765.41.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0768.06.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0773.53.1999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0786.37.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0797.65.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 0523.76.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0846.90.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0814.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0587.80.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0826.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0849.07.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0819.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0768.03.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0765.27.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0825.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0814.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0767.25.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0798.40.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0824.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0817.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0708.641.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0765.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 0587.05.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0523.78.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0523.72.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0563.27.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0708.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0814.52.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0846.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0583.60.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0563.08.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0587.76.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0786.74.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0815.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0767.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0523.30.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0843.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0708.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0849.03.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0854.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0563.02.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0835.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0853.76.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0814.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0814.94.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0583.75.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0829.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0847.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0822.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0847.23.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0765.501.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0767.431.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0563.30.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0786.73.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0845.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0859.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0583.05.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0583.78.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0814.25.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0816.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0798.30.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0765.701.999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 0583.76.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0765.40.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0793.47.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 0523.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0587.00.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0708.95.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0815.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0784.39.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0814.87.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0827.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0819.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0848.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0847.96.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0523.77.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0826.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0855.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0828.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0767.84.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0583.70.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0763.961.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0843.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0523.57.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0847.95.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0583.06.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0825.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0849.08.1999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0793.40.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0767.83.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0766.521.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0784.26.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0785.27.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0816.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0563.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0816.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0814.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0784.361.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0784.40.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status