* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0765.88.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0563.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0767.041.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0564.57.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0584.63.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0523.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0587.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 0563.90.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0523.77.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0584.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 0564.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0587.76.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0584.89.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0765.45.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0767.26.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0564.71.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0584.53.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0583.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0773.53.1999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0784.49.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0784.39.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0584.92.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0703.271.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0765.501.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0768.64.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0793.40.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0584.87.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0765.051.999 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0587.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0564.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0563.24.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 0564.85.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 0563.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0708.501.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0564.66.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0583.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0583.30.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0708.97.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0765.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0587.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0797.26.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0564.48.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0765.08.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0564.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0523.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0564.30.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0584.90.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0785.18.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0584.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0564.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0707.441.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0564.86.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0765.64.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0708.95.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0564.67.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0584.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0563.04.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0564.49.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0583.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0797.60.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0523.70.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0767.37.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0584.83.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0708.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0767.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0584.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0778.041.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0587.72.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0523.60.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0564.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0787.261.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0583.09.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0523.73.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0564.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0563.37.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 0564.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0564.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0784.96.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0584.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0587.37.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0584.86.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0708.451.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0789.401.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0583.27.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0523.72.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0708.94.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0785.97.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 0583.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0564.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0785.76.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0563.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0797.82.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0584.52.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0765.40.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0564.97.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 0523.67.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0775.17.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 0564.33.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0564.75.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0563.50.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0564.35.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0768.94.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0587.50.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0708.74.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0564.63.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 0563.27.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0708.271.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0798.30.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0703.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0765.54.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0708.481.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0767.83.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0584.45.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 0563.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0708.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0564.00.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0563.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0793.47.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0583.73.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0563.72.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0563.06.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0583.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0767.25.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 078.203.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0564.88.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0564.62.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 0563.48.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0564.37.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0584.49.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0768.02.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0564.69.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0767.53.1999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0708.531.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0564.81.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0707.401.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0563.30.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0703.321.999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0798.451.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0587.30.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0708.571.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0773.40.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0584.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0523.37.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0563.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0703.221.999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0583.70.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 078.209.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0776.741.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0584.80.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0705.381.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0564.36.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0583.04.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0708.461.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0523.00.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 0563.49.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0583.60.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0583.37.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0564.72.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0767.84.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0708.561.999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0584.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0564.96.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 0584.01.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0584.36.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0564.82.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0708.87.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0563.20.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0583.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0584.82.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0794.58.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 0584.37.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0584.75.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0704.451.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 0587.20.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0523.50.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0583.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0778.91.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0587.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0584.76.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0563.08.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0783.55.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0563.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0765.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0583.50.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0584.35.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0563.07.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0563.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0769.74.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0584.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0768.06.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0767.00.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0708.85.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0765.471.999 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0564.95.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0776.141.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0798.58.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0786.74.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0563.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0523.20.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status