* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0852.200.199 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0832.28.01.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0859.02.02.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0828.06.10.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0828.030.799 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0886.30.04.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0829.180.999 6.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0823.110.199 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0886.19.10.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0852.15.03.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0856.07.08.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0846.08.1199 890.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0837.02.03.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0886.09.10.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0822.090.299 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0814.030.999 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0833.03.12.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 088.62.11199 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0816.12.01.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0832.28.07.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0858.06.07.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0856.05.07.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0852.04.01.99 629.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0854.1111.99 4.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0823.200.599 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0886.30.08.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0819.20.12.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0829.130.899 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0835.17.01.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0825.06.06.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0825.210.899 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0814.02.06.99 629.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0827.19.08.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0888.10.06.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0858.06.06.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0856.01.01.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0825.09.10.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0828.070.199 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0819.07.05.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0813.210.299 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0823.27.01.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0825.23.01.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0859.23.08.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0819.05.07.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0818.06.02.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0825.040.299 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0852.07.12.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0856.260.199 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0837.01.02.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0825.070.199 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 083.6161.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0837.21.01.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0836.061.299 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0825.20.01.99 699.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0827.06.01.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0834.09.08.99 629.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 085623.02.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0817.14.06.99 664.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0888.26.07.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0827.090.299 664.000 Sim năm sinh Mua ngay