* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0984.31.06.99 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0982.17.02.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0967.22.02.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0971.05.08.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0965.05.1299 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0974.27.10.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0965.31.05.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0975.12.02.99 2.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0965.16.06.99 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0973.09.01.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0971.03.06.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0964.08.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0967.23.08.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0965.13.03.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0968.08.03.99 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0919.27.05.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0916.30.12.99 1.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0919.23.05.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0919.21.07.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0913.01.03.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0919.21.06.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0919.13.05.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0912.09.06.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0913.06.02.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0919.22.06.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0913.07.06.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0919.25.07.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0912.05.03.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0913.07.12.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0919.26.02.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0912.01.03.99 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0919.26.05.99 1.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0916.27.12.99 1.109.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0931.250.299 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0937.22.01.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0931.260.399 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0903.15.08.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0933.06.12.99 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0931.290.299 2.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0937.08.07.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0937.30.12.99 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0931.24.05.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0937.17.01.99 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0937.24.12.99 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0937.29.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0931.250.499 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0931.24.01.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0931.24.12.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0931.210.599 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0934.060.899 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0931.24.04.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0933.25.10.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0937.200.299 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0931.260.599 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0931.250.599 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0937.040.799 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0933.25.01.99 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0931.24.06.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status