* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0896.7.4.1999 8.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0896.7.2.1999 9.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0898.02.1999 8.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0896.70.1999 6.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0898.03.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0896.04.1999 6.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0898.05.1999 9.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0898.8.4.1999 8.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0826.00.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0846.181.999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0842.711.999 8.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0824.431.999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0389.071.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0812.531.999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0812.501.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0813.371.999 7.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0859.08.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0394.27.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0396.241.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0827.701.999 6.360.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0856.02.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0847.04.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0347.011.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0374.701.999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0396.731.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0817.521.999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0828.53.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0396.70.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0848.661.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0844.661.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0827.901.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0853.001.999 5.410.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0825.741.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0824.25.1999 5.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0396.54.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0365.30.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0396.531.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0824.55.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0365.37.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 0396.721.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0376.081.999 8.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0364.35.1999 6.360.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0859.06.1999 8.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0365.24.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0396.75.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0396.48.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0837.35.1999 7.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0394.061.999 8.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0396.47.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0365.27.1999 9.210.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0816.53.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0855.201.999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0823.27.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0822.70.1999 6.360.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0855.38.1999 7.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0389.301.999 8.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0827.551.999 9.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 082.852.1999 9.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0898.48.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0352.64.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0842.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0839.64.1999 5.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0833.07.1999 9.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0839.02.1999 9.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0849.04.1999 5.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0854.91.1999 9.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0824.301.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0856.341.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0364.971.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0857.061.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0364.751.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0827.471.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0837.541.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0845.721.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0364.761.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0827.68.1999 6.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 iTelecom 0876.39.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 iTelecom 0876.91.1999 7.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 iTelecom 0876.59.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 iTelecom 0876.51.1999 5.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 iTelecom 0876.19.1999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 iTelecom 0876.81.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 iTelecom 0876.54.1999 5.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 iTelecom 0876.21.1999 5.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 iTelecom 0876.33.1999 5.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 iTelecom 0876.77.1999 5.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 iTelecom 0876.29.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 iTelecom 0876.79.1999 5.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 iTelecom 0876.71.1999 5.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 iTelecom 0876.22.1999 5.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0816.77.1999 6.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0817.65.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0847.39.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0853.16.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0843.17.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0857.97.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0825.13.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0854.13.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0819.27.1999 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0817.27.1999 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0854.12.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0818.72.1999 5.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0859.97.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0837.03.1999 5.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0832.05.1999 6.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 0847.15.1999 5.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0859.57.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0818.27.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0394.25.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 084.727.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0844.36.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0819.441.999 7.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 035.287.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0818.23.1999 8.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0369.44.1999 7.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0899.351.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 082.446.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0374.57.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0856.671.999 7.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0389.76.1999 7.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0927.23.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 039.502.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0384.72.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0857.821.999 6.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0822.64.1999 6.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0826.70.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0899.531.999 6.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0855.60.1999 6.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0828.43.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0842.60.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0813.521.999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0817.971.999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 085.4041.999 6.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0857.83.1999 6.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0395.24.1999 6.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0852.901.999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 0389.73.1999 7.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0394.03.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0343.171.999 8.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 0355.20.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 081.287.1999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0813.64.1999 5.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0829.35.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0827.20.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0857.61.1999 6.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0824.52.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 034.95.21.999 7.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 0343.97.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0843.58.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0823.87.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 084.7711.999 7.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 08.5672.1999 6.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0925.47.1999 9.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0848.36.1999 9.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 034.883.1999 9.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0366.40.1999 8.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 085.458.1999 6.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0825.46.1999 5.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0817.361.999 7.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0848.14.1999 7.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0376.93.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0823.76.1999 7.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0528.66.1999 9.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 082.489.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0825.37.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 082.445.1999 6.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0846.79.1999 6.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0814.81.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0378.23.1999 9.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 082.477.1.999 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0838.57.1999 5.470.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0837.13.1999 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 08.1946.1999 6.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0816.59.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0814.43.1999 5.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0814.701.999 5.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0825.47.1999 5.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0813.96.1999 8.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0833.95.1999 9.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 085.357.1999 6.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 084.235.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0817.34.1999 5.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0835.441.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0395.47.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0827.25.1999 6.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0846.151.999 6.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0824.65.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 082.284.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0823.72.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0824.83.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0845.891999 6.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0528.86.1999 9.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 082.486.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0825.48.1999 5.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0835.071999 5.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 03.4646.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0824.171.999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0818.621.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0395.76.1999 9.760.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status