* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0896.7.2.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0896.7.4.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0898.03.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0898.02.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0898.05.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0896.70.1999 7.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0896.04.1999 7.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0898.8.4.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0856.571.999 8.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0846.181.999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 085.354.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0814.701.999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0823.72.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0823.87.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0828.47.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0825.37.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0837.08.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0855.63.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0825.23.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0845.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0846.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0842.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0847.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0814.38.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0847.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0814.57.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0564.80.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0827.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0827.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0842.711.999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0583.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0365.37.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0815.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0396.48.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0819.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0844.661.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0584.52.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0564.52.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0847.63.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0564.60.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0815.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0584.63.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 0347.011.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0563.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0564.57.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0859.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0583.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0827.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0824.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0822.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0846.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0846.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0564.53.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0828.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0564.82.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0846.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0814.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0584.58.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0847.96.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0584.53.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0814.27.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0826.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0814.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0825.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0584.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0827.901.999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0814.52.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0583.24.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0584.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0523.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0843.27.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0839.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0816.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0816.44.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0564.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0846.37.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0564.76.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0816.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0847.95.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0826.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0814.25.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 0584.50.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0843.46.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Viettel 0396.54.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0564.75.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0815.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vietnamobile 0563.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0365.24.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0825.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0846.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0523.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0854.52.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0839.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0816.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0816.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0854.82.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0824.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0843.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0842.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0824.431.999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0564.08.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0564.72.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0846.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0396.721.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0813.371.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 0584.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0816.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0854.78.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0584.96.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0583.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0824.55.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0523.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0854.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 0523.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0564.67.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0819.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0583.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0374.701.999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0814.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0846.52.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0842.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0564.30.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 0583.04.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0826.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0837.35.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0814.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0847.04.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0587.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0817.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0584.95.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0814.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0829.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0822.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0564.37.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0564.45.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0855.38.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0814.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0564.87.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0812.501.999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0844.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0835.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0824.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0854.06.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0587.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0817.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0564.95.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0584.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0584.38.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0584.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0564.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0564.97.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0854.83.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0584.45.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0824.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0853.001.999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0816.53.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0814.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0829.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0364.35.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0564.85.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0564.35.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0563.04.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0396.75.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0584.37.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0847.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 0584.93.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0827.84.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0844.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0564.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0847.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0845.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0837.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0822.70.1999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0826.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0827.34.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0584.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0814.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0587.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0396.70.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0814.85.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Viettel 0365.27.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0826.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0847.23.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0564.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0584.39.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0564.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0814.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0845.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0847.14.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0827.701.999 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vietnamobile 0587.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0817.521.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0816.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0847.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0584.92.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0854.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0564.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0835.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0584.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status