* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0896.7.2.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0898.03.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0896.7.4.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0896.04.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0896.70.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0898.05.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0898.02.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0898.8.4.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0856.571.999 8.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0846.181.999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0837.08.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0828.47.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0823.87.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0825.37.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0855.63.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 085.354.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0823.72.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0814.701.999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0825.23.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0837.35.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0844.661.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0812.501.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0817.521.999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0396.75.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0824.431.999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0859.06.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0347.011.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0853.001.999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0374.701.999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0396.48.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0848.661.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0365.27.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0828.53.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0856.02.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0827.701.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0847.04.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0816.53.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0396.721.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0396.47.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0813.371.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0389.071.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0365.24.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0822.70.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0825.741.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0396.54.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0827.901.999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0365.30.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0812.531.999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0824.55.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0842.711.999 8.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0824.25.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0855.38.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0855.201.999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0394.27.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0396.70.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0396.241.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0396.731.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0396.531.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0823.27.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0365.37.1999 7.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0364.35.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0859.08.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 082.852.1999 9.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0823.97.1999 9.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0898.48.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0352.64.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0842.48.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0347.39.1999 7.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0392.43.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0392.42.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0839.64.1999 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0834.02.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0833.07.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0839.02.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0849.04.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0832.07.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0817.351.999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0857.921.999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0817.361.999 8.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0857.821.999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0819.571.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0857.631.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0857.871.999 9.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0857.901.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0817.821.999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0856.671.999 8.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0825.971.999 7.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0819.441.999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0825.571.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0856.001.999 8.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0858.971.999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0817.801.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0857.661.999 9.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0854.911.999 9.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Viettel 0379.27.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0375.26.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 0344.131.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 034.980.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0349.71.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 034.997.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 0344.171.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0344.65.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 034.976.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 034.967.1999 8.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 034.963.1999 9.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 034.95.21.999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0846.151.999 7.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 iTelecom 0876.39.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 iTelecom 0876.22.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 iTelecom 0876.33.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 iTelecom 0876.59.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 iTelecom 0876.79.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 iTelecom 0876.71.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 iTelecom 0876.77.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 iTelecom 0876.18.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 iTelecom 0876.21.1999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 iTelecom 0876.81.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0588.84.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0528.79.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0889.161.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0889.001.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0889.96.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0814.991.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0889.92.1999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0889.101.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0889.131.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0945.87.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0889.77.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0944.58.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0889.171.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0889.29.1999 5.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 083335.1999 6.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 085.444.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0889.08.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 088662.1999 5.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0889.02.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 088.990.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 0889.03.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0889.58.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0889.35.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 084.777.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0889.83.1999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0942.141.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0818.27.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0857.02.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0853.16.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0838.67.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0837.03.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0857.97.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0832.05.1999 6.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0859.97.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0837.16.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0818.72.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0827.59.1999 5.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0825.13.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0819.82.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0837.66.1999 7.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0857.03.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0837.02.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0837.26.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0845.78.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 0366.72.1999 8.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0827.68.1999 6.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0835.071999 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0829.35.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0817.73.1999 6.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0395.301.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0837.541.999 6.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 084.727.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 085.646.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0828.43.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 034.883.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 05.28.06.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 082.485.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 084.236.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0384.98.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0344.07.1999 6.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 05.22.05.1999 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0824.171.999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 0348.2.4.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Viettel 0377.03.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 082.454.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0848.14.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0343.171.999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Gmobile 0995.601.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 05.28.07.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0814.90.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0824.96.1999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0857.83.1999 6.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0334.87.1999 8.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 0394.25.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0829.20.1999 7.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0848.36.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0843.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0848.02.1999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 05.22.07.1999 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0834.821.999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0816.59.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0842.60.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status