* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0396.241.999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0396.75.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0389.071.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0396.48.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0365.24.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0376.081.999 8.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0364.35.1999 6.360.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0374.701.999 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0396.721.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0389.301.999 8.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0396.47.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0396.531.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0394.27.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0365.37.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0347.011.999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0396.70.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0365.27.1999 9.210.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 0396.731.999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0365.30.1999 6.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0396.54.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0394.061.999 8.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 03688.11.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 036.36.11999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0931.481.999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0907.04.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0352.64.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0907.48.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0907.42.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0939.85.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0939.37.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0937.551.999 41.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0938.37.1999 41.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 093.1.80.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 090.130.1999 37.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0364.971.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 0364.751.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0364.761.999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0927.17.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0929.26.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0921.18.1999 31.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0922.25.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0921.69.1999 22.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0335.881.999 25.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0334.80.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0977.54.1999 31.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0935.87.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0928.57.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0377.48.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 037.367.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 09.29.03.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0941.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 033.989.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0935.63.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0374.50.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0342.77.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0389.39.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0389.73.1999 7.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0348.2.4.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0364.19.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0366.16.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0907.701.999 35.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0333.32.1999 28.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0917.68.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0921.61.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0927.23.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Viettel 097.864.1999 29.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0349.62.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0345.991.999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0938.061.999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 0334.87.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0395.24.1999 6.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0366.72.1999 8.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0378.67.1999 7.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0376.93.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0375.461.999 9.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 05.6668.1999 8.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0913.08.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0927.06.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0973.051.999 49.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0395.47.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 035.287.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 035.210.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0923.05.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0364.19.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0384.98.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 09.31.08.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 09.21.08.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0938.211.999 45.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0906.73.1999 20.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0906.031.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0974.77.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0925.47.1999 9.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0943.271.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0377.06.1999 8.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Viettel 0354.06.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 03.4646.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 0962.97.1999 35.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 037.536.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0388.19.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 0379.20.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 03.5959.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Viettel 0967.32.1999 37.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0332.881.999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0908.80.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0925.02.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Viettel 097.448.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0395.301.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 034.812.1999 9.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0973.92.1999 47.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 033.44.11.999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 0379.27.1999 8.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 0587.99.1999 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0357.36.1999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 03.7777.1999 36.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 0389.76.1999 7.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 092.996.1999 30.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0926.93.1999 25.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0981.50.1999 43.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 0343.171.999 8.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0334.76.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0344.07.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0339.88.1999 32.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 090.676.1999 30.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Gmobile 0995.10.1999 49.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0378.23.1999 9.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0936.271.999 32.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0964.77.1999 34.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 094.286.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0978.92.1999 49.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0936.35.1999 37.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0918.571.999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0395.76.1999 9.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0528.66.1999 9.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 039.502.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0567.88.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0359.07.1999 8.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0937.97.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 094.282.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0913.40.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 032.8811.999 23.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0394.25.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0932.39.1999 43.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 05.6886.1999 8.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0375.26.1999 8.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0395.801.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 092.115.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0926.65.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0345.881.999 30.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 092.589.1999 27.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0394.03.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0936.121.999 46.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0366.40.1999 8.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 0528.86.1999 9.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Viettel 0386.79.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0374.57.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0979.04.1999 35.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0978.42.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 0384.511.999 8.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 0334.83.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0357.87.1999 21.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0928.401.999 7.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 034.95.21.999 7.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0364.09.1999 34.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 0355.20.1999 7.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0389.77.1999 20.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 036.909.1999 23.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0916.73.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Viettel 035.99.11.999 25.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0949.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0384.72.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0373.53.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status