* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0336.92.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 03688.11.999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 036.36.11999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0387.99.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0389.39.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0389.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0386.79.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0934.48.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0333.52.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0941.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0335.99.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 039.662.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0922.25.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0921.18.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0917.81.1999 37.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0332.91.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0923.51.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0937.551.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 094.286.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 09.04.02.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0932.76.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0907.15.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0332.881.999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0938.061.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 039.838.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0936.35.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 093.13.5.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0978.92.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0366.16.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0979.04.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0965.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 037.55.11999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 097.448.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0978.42.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0345.881.999 31.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 092.335.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 032.8811.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0388.19.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0357.87.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0936.121.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 097.330.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 033.234.1999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 036.234.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0335.881.999 28.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0916.73.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Viettel 0962.97.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 033.989.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0913.40.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 03.5959.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 090.676.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 033.44.11.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0364.19.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 092.996.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 035.99.11.999 28.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0936.271.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0967.32.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0926.93.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 03.29.04.1999 22.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 09.28.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 037.66.11999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0977.54.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0339.88.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0364.09.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0918.65.1999 41.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 098.150.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 094.662.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Gmobile 0997.811.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0939.53.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 09.31.08.1999 39.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 09.46.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 094.28.3.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0928.57.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 036.909.1999 23.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0935.87.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0974.77.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0918.43.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0973.051.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0933.69.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 03.7777.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0901.311.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status