* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0776.73.1999 4.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0778.70.1999 4.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0765.80.1999 4.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0765.32.1999 4.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0765.83.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0774.07.1999 4.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0794.311.999 4.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0794.2.6.1999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0774.80.1999 4.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0704.9.6.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0774.05.1999 4.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0774.06.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0795.411.999 4.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0704.9.7.1999 4.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0706.821.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0768.8.4.1999 4.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0763.20.1999 4.920.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0763.8.4.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0704.9.4.1999 4.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0783.7.4.1999 4.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0776.50.1999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0704.8.2.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0776.80.1999 4.920.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0704.7.4.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0706.9.4.1999 4.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0706.4.2.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0775.80.1999 4.920.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0776.5.4.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0775.8.4.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0783.47.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0844.76.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0822.47.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0817.64.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0854.78.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0829.34.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0842.76.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0815.45.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0826.74.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0563.37.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0824.74.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0844.58.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0824.371.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0846.74.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0816.48.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0849.27.1999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0523.50.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0844.63.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0763.961.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0523.78.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0523.90.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0835.64.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0587.72.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0766.521.999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0765.501.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0523.20.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0563.60.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0563.57.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0708.371.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0849.08.1999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0703.261.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0814.38.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0854.52.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0775.141.999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0814.76.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0814.73.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0845.43.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0587.57.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0583.08.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0563.70.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0842.53.1999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0843.85.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0775.421.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0523.80.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0707.401.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0859.461.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0827.45.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0827.40.1999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0814.94.1999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0846.73.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0787.441.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0523.76.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0587.73.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0814.58.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0849.78.1999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0767.421.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0847.031.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0708.541.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0847.75.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0843.70.1999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0845.82.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0819.47.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0827.84.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0826.45.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0843.27.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0765.061.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0814.42.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0837.43.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0842.70.1999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 0523.77.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0814.47.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0814.25.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0824.76.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0767.441.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0847.62.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0847.82.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0827.34.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0703.271.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0708.401.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0853.76.1999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0708.481.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0843.46.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0814.74.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0816.44.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0708.461.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0848.72.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0816.45.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0583.76.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0847.65.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0819.34.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0825.42.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0843.48.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0523.57.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0845.37.1999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0815.74.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0845.44.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0583.02.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0846.43.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0702.481.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0844.72.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0828.74.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0847.35.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0523.37.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0843.75.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0708.531.999 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0817.24.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0583.78.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0563.90.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0814.75.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 0817.48.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0815.44.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0844.53.1999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0765.051.999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0778.741.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0824.47.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0839.24.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0845.53.1999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0819.74.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0583.90.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0703.321.999 4.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0847.96.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0814.35.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0835.94.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0846.72.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0827.43.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0824.90.1999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 0523.72.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0765.031.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0587.00.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0583.70.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0767.471.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0814.23.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0849.03.1999 3.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0846.24.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0847.23.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0563.30.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0815.54.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0859.44.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0814.52.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0523.97.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0708.261.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0836.741.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0845.24.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0523.73.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0817.54.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0765.531.999 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0845.47.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0817.42.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0847.95.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0827.54.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0829.74.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0842.47.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0829.64.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0587.02.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0772.741.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0824.67.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0846.97.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0846.34.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0816.84.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0843.97.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0845.571.999 4.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0842.64.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0815.24.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0798.451.999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0765.471.999 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0823.74.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0583.75.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 0563.80.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0825.40.1999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0583.73.1999 2.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0847.44.1999 4.650.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status