* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0777.8.2.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0768.8.3.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0777.8.5.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0778.1.5.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0788.911.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0782.88.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0786.96.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0787.88.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0778.101.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 070.6611.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0786.8.3.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 07.8383.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0763.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0799.53.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0778.161.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0776.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0793.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0795.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 07888.5.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0793.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0793.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0793.98.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0793.92.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0778.171.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0767.91.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0775.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0766.8.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0795.93.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0795.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0766.91.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0706.6.8.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0796.8.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 070.678.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0796.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0795.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0706.911.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0782.8.9.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0796.97.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0706.811.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 07888.6.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0795.91.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0765.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0796.911.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0779.8.6.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0799.511.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0708.91.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0926.401.999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0564.33.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0564.55.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0563.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0584.81.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0924.571.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0563.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0924.501.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0563.41.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0924.69.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0778.91.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0523.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0928.741.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0923.741.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0587.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0564.51.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0583.41.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0587.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0584.77.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0584.61.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0924.531.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0584.51.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0564.61.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0924.52.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0564.77.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0564.81.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0583.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0928.341.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0789.33.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 07.07.011.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0767.191.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 090.670.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 093.854.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0933.461.999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0938.471.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0938.461.999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0945.47.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0937.541.999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0937.501.999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0931.451.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0796.78.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0766.69.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0799.71.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0707.79.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 079.238.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0923.50.1999 18.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0923.70.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0779.31.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0794.77.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0922.40.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0704.14.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0702.44.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0922.37.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0924.40.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0923.76.1999 18.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0923.72.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 0923.84.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0799.25.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0702.24.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Gmobile 0996.04.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0788.41.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0794.44.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0528.66.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0927.04.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0924.08.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0923.46.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0765.69.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0797.861.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0707.301.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0797.361.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0707.801.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0797.801.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0797.521.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0767.381.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 079.24.9.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 09.23.04.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0797.151.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0925.34.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0776.911.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 079.345.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0923.78.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0928.17.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0567.33.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0789.941.999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 09.24.05.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0924.18.1999 15.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0922.72.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0928.77.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0944.72.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0923.73.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0922.94.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0924.96.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0797.95.1999 15.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0773.121.999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0795.8.4.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0928.71.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0922.76.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0784.551.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 079.23.5.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0924.43.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.29.1999 15.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0767.591999 10.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0928.97.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0926.37.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0768.39.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0796.40.1999 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0924.33.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 078.5.04.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0926.80.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 076.27.9.1999 10.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0777.481.999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 077.2.05.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0922.54.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 076.4.10.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0922.50.1999 15.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0928.50.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0765.141.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 076.333.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0925.72.1999 10.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0922.53.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Gmobile 0993.24.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 092.246.1999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0707.55.1999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 076.6.07.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 0924.90.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 079.975.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0764.991.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0793.5.2.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 09.4953.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Gmobile 0993.42.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 079.978.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Gmobile 0997.811.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0782.13.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0769.5.6.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0925.24.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 078878.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0924.83.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0777.561.999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0928.76.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0924.76.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 07.72.76.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vietnamobile 0924.171.999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0921.80.1999 15.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0776.39.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0927.30.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0793.6.7.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0928.94.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0796.5.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0797.07.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status