* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0769.961.999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 076543.1999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0797.79.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0703.88.1999 19.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0775.79.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0789.98.1.999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0776.781.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0788.911.999 17.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0782.88.1999 17.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0768.8.3.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0778.1.5.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0787.88.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0778.101.999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0777.8.5.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0777.8.2.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0779.8.9.1999 39.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0786.96.1999 16.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0796.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0706.811.999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0779.8.6.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 070.6611.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 070.678.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0795.97.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0795.881.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0799.53.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0795.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0706.6.8.1999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0767.91.1999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0796.97.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0786.8.3.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0799.511.999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 078899.1999 45.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 07888.6.1999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0795.991.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0787.91.1999 21.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0793.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 07888.5.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0766.8.9.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0789.6.8.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0763.881.999 17.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0795.91.1999 17.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0778.171.999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0763.991.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0796.911.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0765.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0793.98.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0778.161.999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0793.96.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0789.61.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0766.91.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0782.8.9.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0796.8.9.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0706.911.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0775.881.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0776.881.999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0778.91.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0924.501.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0926.401.999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0924.52.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0708.91.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0924.531.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0924.69.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0928.741.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0924.571.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0923.741.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0928.341.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 093.854.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0767.191.999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 07777.61.999 31.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 090.670.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 07.07.011.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0933.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0937.481.999 15.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0938.471.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0931.451.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0945.47.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0937.501.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0938.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0937.541.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0938.431.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0931.481.999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0907.04.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0907.48.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0939.37.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0907.42.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0939.85.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0937.551.999 41.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0938.37.1999 41.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 093.1.80.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 090.130.1999 37.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0902.47.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0799.771.999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0798.981.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0797.661.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0708.15.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0765.91.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0787.191.999 19.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0921.69.1999 22.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0929.26.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0921.18.1999 31.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0928.63.1999 19.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0927.17.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0922.25.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0929.52.1999 19.135.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0962.97.1999 35.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0703.371.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0789.33.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0926.80.1999 13.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0921.61.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0928.67.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0774.531.999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0943.271.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0702.38.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 078.368.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Viettel 0978.42.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 078878.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0979.04.1999 35.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0705.131.999 10.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0925.24.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0924.29.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0916.73.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0788.29.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 09.24.05.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0777.561.999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0907.701.999 35.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0798.92.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 079.23.5.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0923.70.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0932.39.1999 43.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0793.4.4.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0707.55.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0926.37.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 078.5.04.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0796.5.9.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 070.525.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0923.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 0974.77.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Gmobile 0993.42.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0777.68.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0799.19.1999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0941.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0967.32.1999 37.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0923.57.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0927.06.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0922.76.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0925.42.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 092.337.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0769.5.6.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 097.864.1999 29.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0928.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 092.246.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0921.14.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0918.571.999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0707.97.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0768.39.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0936.121.999 46.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0949.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0797.151.999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0708.09.1999 45.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 077.268.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0926.70.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0973.051.999 49.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 09.29.03.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0769.5.4.1999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Gmobile 0995.10.1999 49.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Gmobile 0993.41.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0765.141.999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0938.211.999 45.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0705.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0928.97.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0928.70.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0921.17.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 09.24.07.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0792.90.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0773.681.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 0922.40.1999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0924.43.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0704.04.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 0921.27.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0924.33.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0776.291.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0799.71.1999 16.100.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status